Chat with us, powered by LiveChat

Automatisering af processer

Der er stigende fokus på automatisering af processer for at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre. Derfor giver det god mening at anvende software robotter, til at automatisere manuelle og gentagne arbejdsopgaver.

Udnyt dine medarbejderes kompetencer bedre

Der er stigende fokus på automatisering af processer for at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre. Derfor giver det god mening at anvende software robotter, til at automatisere manuelle og gentagne arbejdsopgaver.

At anvende RPA Software, også kaldet kontorrobotter, til at spare menneskelige ressourcer er ikke nyt. Det nye er, at RPA Software nu er billigere og at det tager kortere tid at udvikle automatiseringen.

Opgaver som i dag løses ved at medarbejdere taster data i forskellige programmer på samme måde hver gang, kan med stor fordel automatiseres, og det er ingen hemmelighed hvordan. Da softwaren konfigureres til at taste data i jeres programmer på samme måde som en medarbejder, er vi ikke afhængig af hvilke systemer I bruger i dag.

Har jeres systemer et velfungerende API kan det også anvendes til automation.

Hvor længe har I råd til at vente med at komme i gang med at automatisere?

3 væsentlige fordele ved automatiserede processer

Når virksomheden skal implementere nyt software til at automatisere administrative arbejdsopgaver, skal det ikke kun være fordi det er smart, men automation skal være en god forretning. Typisk tjenes projektet hjem inden for 3 - 8 måneder. Der er 3 væsentlige fordele ved at virksomheder implementerer RPA software:


  • Teknologi sparer tid hos medarbejdere og giver mulighed for bedre udnyttelse af kompetence.


  • Robotter giver jeres kunder en hurtigere tilbagemelding uden at medarbejderne involverer sig.


  • Ved automatisering af processen via RPA gennemføres processen altid ens og der opstår færre fejl.


Valg af processer til automatisering

Arbejdsopgaver der altid udføres ens og på samme manuelle måde kan gøres digital. RPA-projekter er ikke udviklingsprojekter og kræver derfor ikke meget af din organisation. RPA-software er systemuafhængig. Uanset om I har nye eller ældre ERP-løsninger, webløsninger, websider, databaser, Excel eller andet, vil en proces kunne digitaliseres ved hjælp af robotter.

Bed dine medarbejdere om at bruge 5 minutter hver dag på at skrive de arbejdsgange ned, der udføres manuelt og som de synes er mindst spændende - "IF YOU HATE IT, AUTOMATE IT". Find frem til om processen tastes på samme måde hver gang og at der ikke kræves stillingtagen til dele af processen fra en medarbejder under udførelse af processen. Er disse kriterier til stede, er arbejdsopgaven som udgangspunkt velegnet til at køre automatisk.

Et par gode råd om automatisering

Start småt. Du har sikkert hørt det før, men det giver god mening. Start eventuel med del-opgaver af en større proces, der skaber værdi for din virksomhed. Du kan altid udbygge processen på et senere tidspunkt. Når du er sikker på at processen er fejlsikret og den er sat i drift, så er det en god fortælling om hvad det betyder for den enkelte medarbejder, og for jeres virksomhed.

Hvilken RPA-løsning bør du vælge? Der findes forskellige løsninger der kan løse de fleste virksomheders behov. Her kan eksempelvis nævnes UiPath, BluePrism, Tatesoft, Smart RPA og Power Automate fra Microsoft. Anvender jeres virksomhed allerede Microsoft 365 kan det give en række fordel af vælge Power Automate.

Hvordan kan du komme i gang? RPA Danmark har udviklet en række standard koncepter der hjælper dig hurtigt og trygt i gang med at implementere din første robot.

Teamet hos RPA Danmark automatiserer arbejdsprocesser der er med til at optimere din hverdag.


Bliv ringet op

Seminar – Power Powerplatformen

Seminaret afholdes den 13. juni og 21 juni 2024 kl. 09.00