Chat with us, powered by LiveChat

ModulerKontakt os, så hjælper vi dig.

Power Automate moduler

Under dette menupunkt vil RPA Danmark løbende tilføje nye moduler, store som små, der kan være med til at forkorte implementeringstiden ved at automatisere gentagne- og ensartede arbejdsprocesser.  

Modulerne kan være udviklet af Microsoft eller af RPA Danmark i forbindelse med konkrete kundecases.