Chat with us, powered by LiveChat

Microsoft Power Automate Desktop support

Når standard supporten fra Microsoft ikke er tilstrækkelig, så tilbyder RPA Danmark at være din support partner. Vi hjælper dig med driften af dine RPA-processer / kontorobotter.

Hvad

Når vi indgår en support-aftale med vores kunder tager vi udgangspunkt i kundens behov.

Hvilke robotter skal supporteres, hvor ofte bliver processen afviklet, og hvor kritisk er processen for den daglige drift.

Ud fra disse input tilrettelægger vi responstid, og hvordan vi arbejder sammen.

Den daglige drift

Support af den daglige drift giver din organisation adgang til at få hjælp, når en kontorrobot fejler.

Ud fra den aftalte responstid vi har indgået, starter vi fejlsøgningen hurtigst muligt og sørger for at processen afvikles som planlagt.

Supporten udføres via fjernopkobling.

Som et eksempel kan nævnes, at vi har det daglig ansvar for driften af Esbjerg Kommunes robotter.

Forbedringer og vedligehold af processen

Processer og systemer er typisk dynamiske. Derfor kan der løbende være behov for at fejlsikre og forbedre processerne. En support-aftale kan derfor efter ønske inkludere dagsbesøg hos kunden, f.eks. et månedsbesøg eller hver anden måned. Intervallet afstemmes efter kundens behov.

Udvikling af nye processer

Hos de fleste virksomheder ændrer behovet for automatisering sig typisk over en periode. Mangel på medarbejdere kan øge arbejdspresset og dermed behovet for øget automatisering. Hos RPA Danmark tilbyder vi vores supportkunder, at vi er en del af denne proces. Ydelsen tilpasses efter kundens behov.

Ønsker at vide mere om support muligheder