Power Automate vs UiPath

Hos RPA Danmark har vi mange forespørgsler fra virksomheder i SMV-markedet, som står over for at skulle vælge hvilket produkt de ønsker at anvende til digitalisering af arbejdsprocesser. Derfor har vi udarbejdet nedenstående skriv. Generelt afhænger valget meget af den enkelte virksomheds nuværende situation og hvilke fordele man ønsker at opnå.

Mest kendte RPA produkter

UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere og WinAutomation har været kendt på det danske marked i mange år. UiPath er nået langt ud til SMV- og Enterprise markedet. Derfor er UiPath næsten altid med i overvejelserne, når der skal træffes et valg. Men efter at Microsoft har købt WinAutomation og har lagt løsningen ind under Microsoft Power Automate, er Microsoft blevet en hård konkurrent.

Brugeroplevelsen

Brugeroplevelsen kan naturligvis veje tungt, når man ønsker selv at automatisere de enkelte processer. Brugeroplevelsen er dog sjældent en objektiv vurdering. Oplevelsen afhænger rigtig meget af den enkelte medarbejder der skal bruge løsningen. Hvor stærk er medarbejderen rent teknisk og hvor god en systemforståelse har medarbejderen. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået indtil videre, så er det brugernes oplevelse, at Power Automate er nemmere at komme i gang med.

Tag udgangspunkt i hvad din virksomheds vil opnå

Som med mange andre løsninger er det vigtigt at tage udgangspunkt i hvad din virksomhed vil opnå inden for det næste halve/hele år. Rent produktmæssige er det svært at kigge længere frem, da udviklingen går enormt stærkt. Så her er det også vigtigt at I vurderer hvilken software udbyder der bruger flest penge på at udvikle produktet.    

Læse mere om produktsammenligninger i Forresters analyse fra marts 2021.

Som der fremgår af produktsammenligningen, anser Forrester rapporten UiPath, Automation Anywhere, Nice, Kryon og Microsoft Power Automate som de ledende i markedet.

Opsummering - Forrester Wave™_ Robotic Process Automation, Q1 2021

UiPath

UiPath fortsætter med at investere massivt og har lanceret deres Automation Cloud løsning der giver adgang til at anvende en hybrid løsning baseret på Offentlig Cloud løsning og on-Premises infrastruktur. UiPath har i 2020 ændret på licensstrukturen så der nu købes licenser som bundle løsninger pr. bruger.    

Der skelnes mellem 2 udviklingsplatforme. StudioX der henvender sig til brugere der skal kunne konfigurere automatiseringer uden programmering og Studio der indeholder programmeringsmuligheder. Via UiPath Marketplace kan du få adgang til ca. 1.000 standard komponenter der kan downloades og genbruges eller tages udgangspunkt i til at færdigkonfigurere en robot. Sikkerhed og brugerstyring er state-of-the-art. Den åbne platform integreres nemt med Google Workplace, Microsoft Office, Oracle, Salesforce, ServiceNow, and Workday. Platformen er meget velegnet til store globale virksomheder der har behov for at kunne udvikle komplekse automatiseringsløsninger.

Microsoft Power Automate

Microsoft har indhentet markedslederne inden for automatiseringer via deres vision om at levere den mest omfattende SaaS-baseret løsning via intelligente automatiseringsløsninger. Power Automate er en online Cloudløsning baseret på low-code automatisering, hvor der automatiseres direkte via brugerinterfacet eller via API ét. En høj tilgængelighed af træningsmateriale og et stort antal implementeringspartnere accelererer udbredelsen af platformen. Derudover stilles der ca. 450 standard connectors/konfigurationer til rådighed. Microsoft fokuserer på at gøre produktet nemt tilgængelig og intuitiv for brugere uden programmeringserfaring. Sikkerhed og brugeradgang styres via velkendt funktionalitet i Dynamics/Office 365. Via licensstrukturen gives der adgang til at bygge AI-modeller til at genkende trends og indhold i forskellige dokumenter. Licensmodellen er simpel, men kræver at man sætter sig ind i begrænsninger og muligheder.