Vi sætter strøm til processerne
Med hjælp fra en software robot eller andre værktøjer automatiserer vi dine arbejdsprocesser.

Om RPA Danmark

HVAD kan vi gøre for dig – vi kan automatiserer dine ensartede og rutineprægede arbejdsopgaver ved brug kontorrobotter også kaldet RPA Software. RPA Software understøtter din digitaliseringsrejse og frigiver tid til kundevendte og værdiskabende arbejdsopgaver. Din virksomhed behøver ikke at bruge det nyeste software eller en webbaseret løsning. Power Automate Platformen fra Microsoft kan automatiseres på tværs af nye og ældre systemer. Opstår behovet for at anvende kunstig intelligens, så er dette også en del af platformen.

HVORDAN hjælper vi dig med at udvælge processerne – vi starter med at skabe os et overblik over jeres samlede systemlandskab der også omfatter brugen af regneark og mindre databaser. Herefter kigger vi på hvilke hovedprocesser jeres systemer understøtter. Hovedprocesserne brydes ned i delprocesser og sammen finder vi frem til hvilke muligheder der er for at automatisere jeres daglige rutiner. Det er ikke så svært og det er nemt at beregne en tilbagebetalingstid (ROI). Den tekniske implementering hjælper vi dig naturligvis også gerne med.

HVORFOR – frigiver tid, ingen dobbeltarbejde, hurtigere adgang til viden, kortede responstid til kunderne. En bedre hverdag for dine medarbejdere. 

HVEM – Om RPA Danmark – vi er et team på 5 personer. Vi har en intuitiv og ukompliceret tilgang til at arbejde sammen med vores kunder. Udviklingen går for hurtig til at der er behov for at gennemgå lange analyse faser. Claus Diedrichsen er stifter og står bag konsulenthuset RPA Danmark. Ring på 3168 9985, så kan vi tage en snak om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. LinkedIn profil.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig.

                                                        RPA Danmark støtter KIF Kolding.

TEAM KIF logo