Chat with us, powered by LiveChat

Power Automate

Power Automate automatiserer dine administrative processer på tværs af nye og ældre web- og desktopløsninger.

Power Automate Desktop

Power Automate Desktop (PAD) er et RPA Software og kaldes også kontorrobot. PAD gør det muligt at automatisere administrative processer i ældre web- og desktopløsninger. Der kræves ingen kodning eller ændringer i jeres nuværende løsninger. En kontorrobot emulerer de tastetryk, som du i dag udfører manuelt i jeres nuværende systemer.

Power Automate Cloudflows

Power Automate Cloudflows bruges typisk når der konfigureres automatiseringer i nyere og åbne systemer. Typisk giver disse løsninger adgang til data via et API (et API tillader at et stykke software taler med et andet stykke software). Et cloudflow kan også anvendes i en kombination med et desktop flow. For eksempel når der modtages en e-mail og denne e-mail skal igangsætte en proces/opdatering i en ældre desktop- eller webløsning.

Der findes 3 typer cloudflows:

  1. Automatiseret flow – igangsætter en automatisering ud fra en handling, f.eks. en modtaget e-mail eller andet.
  2. Øjeblikkeligt flow – starter automatiseringen via et klik.
  3. Planlagt flow – starter på et bestem tidspunkt, f.eks. daglig, hver time eller andet.

Skal jeg bruge Power Automate Cloudflows eller Power Automate Desktop?

I rigtig mange situationer kan du med fordel bruge begge produkter. Et eksempel er, at du modtager en e-mail, e-mailen skal journaliseres, data fra en vedhæftet fil skal udtrækkes. Disse opgaver løses med Cloudflows. Men når de data der er udtrukket fra filen skal bruges til at blive tastet i en web- eller desktop løsninger, så bruger vi Power Automate Desktop. Du man lære mere om sammenhængene på vores introduktionskursus, læs mere.

Overvåget – din personlige assistent

En overvåget kontorrobot afvikles på din PC. Automatiseringen kan sættes i gang automatisk eller ved et tastetryk. Robotten hjælper dig med at udføre dine gentagne og ensartede arbejdsprocesser, så du får tid til at servicere dine kunder og kollegaer med værdifuld input.

Uovervåget robot

En uovervåget robot automatiserer arbejdsgange på tværs af flere brugere og kræver ingen samspil med den enkelte bruger. Robotten er velegnet til automatiseringsopgaver der igangsættes på faste tidspunkter eller ud fra en given handling.

Eksempler på hvad du kan bruge en kontorrobot til

  • automatisk håndtering af indkomne mails, f.eks. forespørgsler, tilbudsudarbejdelse m.m.,
  • automatisk oprettelse af ordre på baggrund af et PDF-dokument, en e-mail, ordre der hentes i en portal,
  • faktura genkendelse og automatisk håndtering af godkendelsesproces,
  • berigelse af stamdata på kunder og produkter,
  • opdatering af priser, vedligeholdelse af data mellem ERP og webside/portal,
  • flytte data mellem forskellige systemer, vedligeholdelse af data 1 sted,
  • automatisering af sagsoprettelse og sagshåndtering.

Har du lyst til at vide mere, så har vi lavet en kort video til dig

Videoen gennemgår hvad en kontorrobot er, hvordan den arbejder og hvilke opgaver den typisk kan hjælpe dig med.

Se også denne video – Introduktionsvideo til hvordan du konfigurerer en kontorrobot.