Chat with us, powered by LiveChat

Automatiser dine administrative processer med Power Automate Desktop og Cloudflows

Med Power Automate kan du automatisere dine administrative processer på tværs af nye og ældre web- og desktopløsninger. Dette frigør tid til værdiskabende arbejdsopgaver og øger effektiviteten i din virksomhed.

Automatisering af repetitive processer

Power Automate Desktop (PAD) er et RPA-software, også kendt som en kontorrobot. PAD gør det muligt at automatisere administrative processer i ældre web- og desktopløsninger uden behov for kodning eller ændringer i jeres nuværende løsninger. En kontorrobot udfører de samme funktioner som en medarbejder, bare hurtigere og uden fejl. Den emulerer de tastetryk, som du i dag udfører manuelt i jeres systemer. Nedenstående er blot nogle eksempler på, hvordan du kan benytte Power Automate-platformen til at automatisere repetitive processer i din virksomhed eller organisation.


Power Automate eksempler

  • Automatisk håndtering af indkomne mails, såsom forespørgsler og tilbudsudarbejdelse.
  • Automatisk oprettelse af ordrer baseret på PDF-dokumenter, e-mails eller ordrer hentet fra en portal.
  • Fakturagenkendelse og automatisk håndtering af godkendelsesprocessen.
  • Berigelse af stamdata på kunder og produkter.
  • Opdatering af priser og vedligeholdelse af data mellem ERP-systemet og websiden/portal.
  • Flytning af data mellem forskellige systemer og central vedligeholdelse af data.
  • Automatisering af sagsoprettelse og sagshåndtering.

Har du selv andre idder til automatisering, så hjælper vi gerne med at kortlægge processen.

Læs også vores standard afklaringsprocedure.

Se flere eksempler via dette link.

Power Automate Cloudflows

Power Automate Cloudflows anvendes typisk, når der konfigureres automatiseringer i nyere og åbne systemer. Disse systemer tilbyder ofte åbne API'er, som tillader dataadgang og integration med Power Automate. Microsoft har allerede oprettet mere end 400 tilgængelige forbindelser (connectors) til forskellige systemer. Ved at udnytte API-adgang mellem systemerne kan du opnå fleksibel integration og dataudveksling.

Der findes tre typer cloudflows:

  • Automatiseret flow: Igangsætter en automatisering baseret på en handling, f.eks. modtagelse af en e-mail.
  • Øjeblikkeligt flow: Starter automatiseringen med et enkelt klik.
  • Planlagt flow: Starter på et bestemt tidspunkt, f.eks. dagligt eller hver time..

Power Automate Desktop vs. Power Automate Cloudflows

Ofte anvender RPA Danmark både cloudflows og desktopflows i kombination. For eksempel kan en e-mail modtaget via cloudflows udløse en proces/opdatering i en ældre desktop- eller webløsning. Der kan også være tilfælde, hvor data skal indsamles til et datawarehouse, hvor nogle systemer er tilgængelige via API, mens andre kræver tastetryksemulering.

Vi opfordrer dig til at prøve Power Automate Desktop og Cloudflows i dag og opleve fordelene ved automatisering. Kontakt os for at få mere information eller tilmeld dig vores RPA introkursus for at lære mere om integration og anvendelse af Power Automate i din virksomhed.

Overvåget - din personlige assistent

En overvåget kontorrobot kører på din PC. Automatiseringen kan startes automatisk eller ved et tastetryk. Robotten hjælper dig med at udføre gentagne og ensartede arbejdsprocesser, hvilket frigiver tid til at

betjene dine kunder og kolleger med værdifuldt input.

Uovervåget robot

En uovervåget robot automatiserer arbejdsgange på tværs af flere brugere og kræver ingen interaktion med den enkelte bruger. Robotten er velegnet til automatiseringsopgaver, der skal udføres på faste tidspunkter eller som udløses af en given handling.

Har du lyst til at vide mere, så har vi lavet en kort video til dig

Videoen gennemgår hvad en kontorrobot er, hvordan den arbejder og hvilke opgaver den typisk kan hjælpe dig med.

Denne introduktionsvideo viser, hvordan du kan konfigurere power automate desktop.

Kontakt mig vedr. Power Automate

Seminar – Power Powerplatformen

Seminaret afholdes den 15. marts 2024 kl. 09.00