Chat with us, powered by LiveChat

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot giver din virksomhed adgang til nogle standardværktøjer, der kan øge din virksomheds produktivitet og effektivitet med hjælp fra AI – Kunstig Intelligence.

Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio og Azure OpenAI

AI og ChatGPT kan revolutionere måden, vi arbejder på. Intern tilgængelig knowhow i din virksomhed bliver nemt at bruge over for jeres kunder. Med udgangspunkt i tilgængelig viden kan I lave udkast til besvarelse af e-mail, udarbejdelse af produktblade, udkast til artikler, udkast til tilbud, finde informationer på jeres intranet og meget andet. Det frigiver tid, så I kan fokusere på at udvikle jeres virksomhed via ny viden.

De tre Microsoft Copilot-værktøjer

Microsoft Copilot er en familie af AI-værktøjer, der kan hjælpe dig med at øge produktiviteten og effektiviteten på din arbejdsplads. Copilot-værktøjerne er baseret på OpenAI's GPT-4-modeller, som er i stand til at generere tekst, oversætte sprog, skrive forskellige former for kreativt indhold og besvare spørgsmål på en informativ måde.

Microsoft Copilot består af tre forskellige værktøjer, der hver især er designet til at løse forskellige behov:


  • Microsoft 365 Copilot er en indbygget AI-assistent, der er integreret i Microsoft 365-apps. Copilot kan hjælpe dig med at skrive, redigere og formatere tekst, oversætte sprog og besvare spørgsmål.

  • Copilot Studio er en platform til at oprette og tilpasse egne Copilot-assistenter. Copilot Studio giver dig mulighed for at skabe Copilot-assistenter, der er skræddersyet til dine specifikke behov.


  • Azure AI Studio er en avanceret AI-platform, der giver mulighed for at skabe skræddersyede Copilot-løsninger. Azure AI Studio giver dig mulighed for at bruge Copilot til at skabe nye og innovative løsninger.


Generelt kan der nævnes for alle 3 muligheder, at data forbliver i jeres miljø, jeres data kan ikke bruges/ses af andre, og at data

ikke bruges til at træne Microsofts GPT-modeller.

Eksempler på, hvordan Microsoft Copilot kan hjælpe din virksomhed

Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio og Azure Open AI vil på forskellige måder kunne hjælpe din virksomhed, herunder:


  • Øget kundeservice: Copilot kan f.eks. bruges til at udarbejde udkast til at besvare spørgsmål på indkomne e-mails, finde løsninger til teknisk support, sende materiale og opgørelse, lave udkast til tilbud, automatisere oprettelse af ordre, bestille fragt, udarbejde afskibningsdokumenter og meget andet. Alt dette vil frigøre tid og ressourcer til dine kundeservicemedarbejdere, så de kan fokusere på mere komplekse opgaver.


  • Øget effektivitet: Copilot kan bruges til at automatisere opgaver, der i øjeblikket udføres af medarbejdere. F.eks. udarbejdelse af referater med udgangspunkt i en lydoptagelse, søge efter viden i interne og eksterne data, udarbejder produktbeskrivelser, indlæg til hjemmeside og meget andet. Dette kan frigøre tid og ressourcer, som kan bruges til at udvikle nye produkter og tjenester.


  • Nye indsigter i data: Copilot kan bruges til at analysere data og identificere mønstre og tendenser. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre produkter, tjenester og forretningsbeslutninger.

Hvordan kan Copilot hjælpe din virksomhed?

Når din virksomhed påtænker at implementere Copilot, er det vigtigt, at I indledningsvis afklarer, hvor I ikke udnytter jeres tid optimalt, og hvad jeres målsætning er for at undgå at spilde unødig tid. En intelligent Copilot-løsning er ikke løsningen på alt, men med de rigtige forudsætninger kan der opnås et stort udbytte. Som med alle andre it-værktøjer er det vigtigt, at I laver en plan over, hvad I ønsker at bruge Copilot til, og hvordan I ønsker at implementere og forankre løsningen.

RPA Danmark kan hjælpe dig med at komme i gang med Copilot. Vi tilbyder rådgivning, implementering og support for at sikre, at du får mest muligt ud af denne teknologi. Kontakt os for en uforpligtende dialog, så vi kan hjælpe din virksomhed i gang på den rigtige måde.

Lad os sammen gennemføre et Copilot POC-forløb

En af mulighederne er at gennemføre et POC-forløb med udgangspunkt i nogle af jeres konkrete udfordringer. I vil her få mulighed for at se, hvordan Copilot arbejder sammen med jeres egne data. POC-forløbet vil via en lav investering være med til at sikre, at i vælger den rigtige løsning for jeres virksomhed.

Er Microsoft Copilot sikkert at bruge?

Microsoft Copilot er generelt sikkert at bruge, men der er et par ting, du skal være opmærksom på:

Sikkerhed:

Microsoft Copilot er underlagt Microsofts strenge sikkerhedsstandarder. Dine data er krypteret både i hvile og under transmission. Microsoft har et team af sikkerhedseksperter, der konstant overvåger Copilot for at identificere og løse potentielle sikkerhedsproblemer.


Data, du indtaster i Microsoft Copilot, bliver ikke tilgængelig i andre AI-modeller. Copilot er designet til at være sikker og privat, og dine data er adskilt fra andre modeller. Men når der bygges Copilot modeller på egne data, så vær opmærksom på interne sikkerhedsregler, herunder klassificering af dokumenter. Er der ikke styr på den interne sikkerhed om hvem der må se hvad, kan der potentielt åbnes op for data for brugere som reelt bør kunne se disse data.

Nøjagtighed:

Microsoft Copilot er en AI-baseret teknologi, og den er ikke altid 100% nøjagtig. Den kan f.eks. generere tekst, der er faktuelt forkert eller grammatisk ukorrekt. Det er vigtigt at dobbelttjekke alt output fra Copilot, før du bruger det.

Her er et par tips til sikker brug af Microsoft Copilot:
  • Vær opmærksom på de potentielle sikkerheds- og databeskyttelsesrisici.
  • Dobbelttjek altid output fra Copilot, før du bruger det.
  • Vær opmærksom på potentialet for bias i Copilots output.
  • Brug Copilot med omtanke og sund fornuft.

Hvordan virker Microsoft Copilot?

Måden, hvorpå Microsoft Copilot fungerer, afhænger i høj grad af, hvilken model din virksomhed vælger. RPA Danmarks erfaring er, at man ikke bør forvente, at løsningen blot bliver accepteret og anvendt af alle medarbejdere uden videre. Hvis den enkelte bruger får en dårlig oplevelse på grund af forkerte forventninger eller upassende prompter, kan det blive vanskeligt at opnå succes.

Det er vigtigt at udarbejde en strategi for, hvordan jeres virksomhed ønsker at arbejde med Copilot for at opnå størst mulig effekt. Ligesom med alle andre it-applikationer anbefaler vi at starte i små skalaer. Dette kunne f.eks. være ved at udarbejde mødereferater, e-mail-skabeloner til besvarelse af kundehenvendelser, søgning efter oplysninger på jeres intranet eller i jeres HR-håndbog.

Find et område, der giver den enkelte, bruger en tidsbesparelse, og som efterfølgende kan føre til identifikation af nye

områder, hvor jeres virksomhed med fordel kan benytte sig af AI.

Lad os sammen finde det område, hvor I kan opnå størst mulig fordel.

Bliv ringet op vedr. Copilot