Chat with us, powered by LiveChat

RPA eksempler til kommuner

RPA Danmark har hjulpet en række kommuner med at udvikle kontorrobotter. Nedenfor fremgår nogle af eksemplerne.

RPA Danmarks samarbejde med kommuner

Assens Kommune

RPA Danmark, undervist, udvikler og supporterer processer.

Esbjerg Kommune

RPA Danmark har ansvaret for at supportere, drifte og videreudvikle automatiseringer baseret på Microsoft Power Automate.

Kolding Kommune

RPA Danmark har ansvaret for at supportere, drifte og udvikle nye robotter baseret på Blue Prism platform.

Norddjurs Kommune

RPA Danmark udvikler og supporterer processer.

Randers Kommune

RPA Danmark har ansvaret for at supportere, drifte og udvikle nye robotter baseret på Power Automate. Der migrereres løbende robotter fra ProcessRobot.

Slagelse Kommune

RPA Danmark udvikler og supporterer processer.

Vejle Kommune.

RPA Danmark indgår i RPA udviklingsteamet og hjælper med udvikling af nye processer baseret på Power Automate.

Nogle eksempler på RPA Processer hos kommuner

Kontakt os gerne for at få tilsendt oversigten over alle kørende standard processer.

Journalisering og fordeling af kropsbårne hjælpemidler

Outlook postkasse modtager alle ansøgninger om Kropsbårne hjælpemidler. Mailen journaliseres i KMD Nova. og den tilhørende socialrådgiver tildeles sagen.

Mobiltelefon administration

Anmodninger om opsigelse, nyt telefonnumre eller registrering af mobil abonnement oprettes af bruger i Servicedesk. De ønskede ændringer redigeres på TDC´s hjemmeside og registreres i Kommunens mobiltelefon database.

Opfølgning ujournaliseret post

Baseret på udtræk fra Acadra udsøges e-mails der ikke er journaliseret og som er sendt/modtaget inden for de seneste 5 dage. Afdelingens leder modtager en oversigt med de ujournaliserede e-mails.

Udstyrsadministration

Registrerer it udstyr til sygeplejerske og SOSU-elever, fremsendelse af kvittering via Netblanket, om registrering af simkort til ny bruger gennem Topdesk.

Beregning af pensionsanciennitet

Systemer involveret: Opus - KMD Personale, SAP Opus PA20. Der kontrolleres om en medarbejder en berettiget til pension med udgangspunkt i den samlede pensionsanciennitet, herunder måneds- og timelønsansættelser.

Journalisering - ændrings- og fratrædelsesmails fra Ekansat -Lønservice

Dedikeret Outlook postkasse modtager e-mails vedrørende ændringer og opsigelser relateret til ansættelsesforhold. Mailens indhold bliver efterfølgende journaliseret i Acadra.

Tjek modtagelse af lønkompensation

Med udgangspunkt i en borgers cpr-nummer tjekkes der får om borgeren har modtaget lønkompensation til en given periode.

Digital afsendelse af e-mail

Systemer involveret Tabulex og One to-X. Alle borgere der skal modtage brev og tilskud løbes igennem og der foretages en automatisk afsendelse af e-mail til borgeren.

Jeg vil gerne have tilsendt en oversigt over kørende processer hos kommuner