Chat with us, powered by LiveChat

Grøn Service løsning

Velkommen til vores Grøn Service Løsning. Med RPA Danmarks Grøn Service løsning baseret på Microsoft Power Apps kan du optimere din tid og ressourcer, så du kan fokusere på andre vigtige opgaver i din virksomhed eller organisation.

Grøn Service løsning

Vores Grøn Service løsning er designet til at hjælpe dig med at administrere og planlægge vedligeholdelsesopgaver inden for græsplæner, boldbaner, blomster, træer og meget mere. Vi forstår vigtigheden af at holde jeres udendørsarealer smukke og velplejede året rundt, og vores system er skræddersyet til at gøre dette effektivt.

Planlægning af Grøn Service opgaver

Med vores Grøn Service løsning kan du nemt planlægge opgaver i et eller flere år frem i tiden. Ved at organisere opgaverne på denne måde sikrer du, at der altid er en klar og struktureret plan for vedligeholdelsen af dine grønne områder. Du kan tildele opgaver til medarbejdergrupper og specifikke uger, og systemet vil automatisk generere en oversigt over de planlagte opgaver. Der er også mulighed for at arbejde med deadlines for, hvornår opgaven skal være udført, eller at lave målsætninger for, hvor mange gange årligt en opgave skal udføres, og hvor mange gange opgaven allerede er blevet udført.

Afrapportering Grøn Service

Det bedste ved vores Power App Grøn Service løsning er, at du løbende kan holde styr på, hvilke opgaver der er blevet udført, og hvilke der mangler at blive udført. Systemet giver dig mulighed for at markere opgaver som afsluttede, og du kan nemt få et overblik over, hvor langt du er i processen med at gennemføre planlagte opgaver. Dette gør det nemt for dig at evaluere og tilpasse din vedligeholdelsesplan efter behov.


Vores Grøn Service løsning er intuitiv og brugervenlig, og den kan tilpasses dine specifikke behov. Du kan tilføje forskellige typer opgaver, definere tidsrammer, tildele ansvarlige personer og endda vedhæfte billeder og noter til opgaverne. Dette gør det lettere for dit team at kommunikere og samarbejde om vedligeholdelsesopgaverne.

Hovedelementer i Grøn Service løsningen

Overordnet indeholder løsningen følgende elementer, men den kan naturligvis tilpasses og udvides for at understøtte jeres behov:

  1.   En kategori – f.eks. græs, hæk, træer eller andet.
  2. En type – f.eks. naturgræs, brugsplæne, boldbane eller andet.
  3. Ydelse – her kan der tilknyttes en kategori, type og en beskrivelse af, hvad ydelsen indeholder. Grøn opgave –

til den enkelte ydelse kan der tilknyttes et x-antal opgaver og angives, hvornår den enkelte opgave skal udføres, af hvilke

medarbejdere og hvilken status opgaven har (åben, planlagt, udført, annulleret).

Overblik via Dashboard.

Kontakt os i dag for at lære mere om vores Grøn Service løsning og hvordan den kan hjælpe dig med at skabe en smuk udendørsoplevelse!

Bliv ringet op