Chat with us, powered by LiveChat

Kontorrobotter er værdiskabende

Automatisér dine gentagne og ensartede processer. Opnå reducerede svartider til dine kunder, få frigivet tid til værdiskabende aktiviteter, og få en bedre kvalitet i dine processer.

Kom nemt i gang med kontorrobotter

En kontorrobot, også kaldet RPA software, er et enkelt og værdiskabende værktøj til automatisering af administrative processer. Sammen med din virksomhed undersøger vi, om udvalgte administrative processer er egnede til automatisering.

Den forventede investering bliver holdt op imod de fordele din virksomhed opnår ved brug af kontorrobotter. Her lægger vi vægt på frigivet tid ud fra antal processer x forbrugt tid per proces og hvor vigtig det er at processen bliver gennemført uden fejl og forsinkelser.


Vore erfaring viser at en investering typisk tjener sig hjem inden for 3-6 måneder.

Fordele ved kontorrobotter

Implementering af kontorrobotter giver mange fordele for virksomheder og offentlige instanser, hvor mange manuelle og ensartede opgaver finder sted.


Herunder:

 1. Automatiseret behandling af større mængde data der indtastes manuelt
 2. Frigivelse af tid og bedre udnyttelse af medarbejdernes tid
 3. Højere medarbejdertilfredshed og bedre jobindhold
 4. Kortere svar tider og øget kundetilfredshed
 5. Ensartethed under gennemførelse af processerne sikrer en højere kvalitet
 6. Kort implementeringstid uden kodning
 7. Nem integration mellem CRM og ERP systemer - uden ændringer i systemerne
 8. Overholdelse af strengeste sikkerhedsstandarder inden for behandling af data
 9. Øget skalérbarhed og fleksibilitet.

Eksempler på brug af kontorrobotter

En kontorrobot kan bruges inden for mange forskellige fagområder. Det kan f.eks. være finans og økonomi, HR arbejde, kundeservice, e-commerce, lagerstyring og salg. Her kan sættes regler op for processerne, så de gentagende opgaver klares nemt.


Se desuden vores RPA eksempel side, hvis du ønsker at se, hvilke konkrete arbejdsopgaver en robotten kan udføre for dig.


For kommuner har vi oprettet en speciel side, hvor du kan se eksempler på hvilke arbejdsopgaver vores opsætning af kontorrobotter har været med til at løse i kommunalt regi.


Vores kontorrobot er nem at implementere

RPA Danmark arbejder ud fra en 4 trins implementeringsproces for at gøre arbejdet med kontorrobotter så struktureret som muligt og for at kvalitetssikre løsningen.

Identificering

Identificeringsfasen foregår via workshops.

Vi starter med at kortlægge systemlandskabet, og hvordan samspillet er mellem de forskellige systemer.

Herefter udvælges og kortlægges de kritiske og tidskrævende manuelle arbejdsopgaver.

Vi er nu klar til at prioritere hvilke arbejdsprocesser der skal automatiseres i en fase 1.

TIP: en lille indledende øvelse kan være, at bede medarbejderne om at bruge 5 minutter hver dag i en uge, hvor de kort beskriver deres ensartede "øv opgaver".

Prioritering

Prioriteringen foretages ud fra flere kriterier:

 1. Processens egnethed - struktureret og regelbaseret.
 2. Værdi – antal transaktioner og samlet tidsbesparelse.
 3. Strategisk – hvor vigtigt er det at processens kvalitet sikres.

Ud fra disse kriterier vælges, hvilke arbejdsprocesser der skal detailbeskrives.

Procesbeskrivelse

Der udarbejdes en detailbeskrivelse af 2-3 processer. Detailbeskrivelsen indeholder:

 1. Overordnet beskrivelse.
 2. Proces diagram.
 3. Video der viser hvordan opgaven tastes i systemerne.
 4. Overordnet projektestimat.

Ud fra detailbeskrivelsen vælges, hvilket værktøj der med fordel kan anvendes under testforløbet (Proof-of-Concept).

Implementering

Implementeringsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte kunde og indeholder typisk:

 1. Etablering af adgang til jeres systemer,
 2. Sikre at alle systemmæssige krav opfyldes,
 3. Detailbeskrivelse af proces,
 4. Endelig godkendelse af proces og estimat,
 5. Konfiguration af kontorrobot,
 6. Test af funktionalitet sammen med kunden,
 7. Overvågning,
 8. Endelig godkendelse af leverance.

Attended vs. Unattended kontorrobot

Der er 2 typer af kontorobotter, en overvåget robot og en uovervåget robot.

Den overvågede robot afvikles på den enkelte medarbejders PC, og kan betragtes som en form for personlig assistent. Robotten kan blive igangsat manuelt eller automatisk, f.eks. når der modtages en e-mail, når en fil gemmes eller andet.

Den uovervågede robot udfører arbejdsopgaver på tværs af flere medarbejdere. Robotten kan starte på et bestemt tidspunkt eller ud fra en given handling.

RPA introprodukt

Er du usikker på om kontorrobotter kan hjælpe dig og din virksomhed med at automatisere manuelle IT-processer, så har vi hos RPA Danmark lavet et introprodukt, hvor du kan afprøve én proces, der egner sig til automatisering.


Læs om vores RPA Starter Kit - POC forløb, når du har en proces, du vil afprøve du har en proces du vil afprøve

Bliv ringet op

Seminar – Power Powerplatformen

Seminaret afholdes den 13. juni og 21 juni 2024 kl. 09.00