Chat with us, powered by LiveChat

Automatisering og digitalisering

Styrk din konkurrencefordel ved at automatisere dine administrative processer og ved at stille nogle brugervenlige applikationer til rådighed for din organisation.

Digitalisering som konkurrenceparameter

Danske virksomheder står et godt sted i forhold til implementering af digitale løsninger. Men det kan altid blive bedre og specielt SMV-markedet halter efter. Det på trods af, at der findes rigtig mange støtte ordninger som stilles til rådighed fra Erhvervshusene - se eksempler hos Erhvervshus Sydjylland.


Digitalisering er og bliver et konkurrenceparameter. Ikke mindst nu hvor der er mangel på arbejdskraft. Historien viser, at store og kapitalstærke virksomheder udnytter nedgang i konjunkturen til at øge konkurrencefordelen.

RPA Danmark tilbyder digitaliserings ydelser inden for Power Platformen fra Microsoft.

Automatisering af administrative processer

Et godt sted at starte kan være, at gennemgå all manuelt arbejde. Ved at anvende ny teknologi til automatisering af ensartede og gentagne arbejdsgange, kan der her ligge et stort potentiale.

Ikke alt bør og kan automatiseres. Når man starter med digitalisering af processer, gælder det om at fokusere på de simple processer og hvor I kan effektivisere mest mulig, med den mindst mulige indsats - start med at plukke de lavthængende frugter. I kan altid optimere og udvide processerne efterfølgende.

All implementering af ny software kan naturligvis give udfordringer. Derfor er det vigtigt, kun at automatisere de processer som er vurderet egnede. Automatisering skal skabe værdi for medarbejderne.

Vi bliver ofte spurgt om potentialer inden for branchen. Men det afgørende er antallet af transaktioner og ensartetheden i anvendelse. Det drejer sig ikke om hvilken funktion du arbejder med eller i hvilken branche du arbejder.

Læs mere om hvordan du kommer i gang med Power Automate.


Digitalisering er også konsolidering af regneark

Rigtig mange virksomheder anvender i dag regneark i stor stil. Det giver naturligvis god mening, da det er nemt at starte et nyt regneark som en form for database. MEN risikoen er, at der indbygges for mange funktioner og at det dermed bliver

personafhængig.

Ny teknologi, Microsoft 365 - Power Platform, gør det muligt at bygge simple applikationer der er brugervenlige og hvor du opnår et væsentlig større overblik. Derudover er der naturligvis mulighed for at indbygge automatisering af arbejdsgange.

Læs mere om Power apps.

Eksempel - Løsning til kontraktstyring

Hos Energi Team har RPA Danmark erstattet 8 regneark med 1 Power app. Power appen har fokus på alle kunderelationer, kontrakter indgået med kunder, fornyelse af kontrakter, styring af afdækninger, at danne et faktureringsgrundlag og

automatisering af faktura oprettelser.

Eksempel - Power app serviceløsning

Hos DuMed Group har vi konsolideret en række Excel ark til 1 Power app.

Appen fokuserer på kunder, kontakter, kontrakter, udstyr, styring af serviceopgaver og udarbejdelse af service rapporter.

Alle områder inden for serviceafdelingen har været igennem en optimering. Løsningen blev sat i produktion inden for 2 måneder.

Værktøjer til digitale løsninger

Nye teknologier som f.eks. Power Automate fra Microsoft kan være med til at skabe innovation. Med Power Platformen fra Microsoft får din virksomhed nemmere adgang til at anvende de nyeste teknologier, herunder robotteknologi også

kaldet RPA Software.

Ønsker du at vide mere om Power Platformen, kan du læse mere via dette link.

Bliv ringet op

Seminar – Power Powerplatformen

Seminaret afholdes den 13. juni og 21 juni 2024 kl. 09.00