Chat with us, powered by LiveChat

Microsoft Power Platform

RPA Danmark har specialiseret i at levere konsulentydelser inden for Power Automate, Power App og Virtual Agent. 3 områder der er inkluderet i Power Platformen.

Power Platform

Microsoft Power Platformen består overordnet af 4 elementer – Power BI, Power App, Power Automate og Virtuel Agent.

Power Platformen karakteriseres som en low-code platform. Det betyder, at platformen indeholder rigtig mange konfigurationsmuligheder der giver mulighed for, at konfigurere dynamiske og kundespecifikke løsninger uden brug af kodning.

I visse tilfælde, kan der blive behov for kodning af ekstra funktionalitet, for at opnå den perfekte og mest brugervenlige løsning. Platformen indgår i Microsoft 365 miljøet, tidligere kendt som Office 365. Det betyder, at alt er cloud baseret.

Platformen understøttes af Data Connectors, AI Builder og Dataverse.


Der findes ca. 450 forskellige Data Connectors, der kan bruges til at hente og aflevere data til f.eks. NAV, Business Central, F&O, SharePoint, Salesforce og mange andre applikationer.


AI Builder er en del af Power Automate og kan bruges til at udtrække data fra dokumenter, herunder PDF-filer, tekst fra fotos, forudse resultater/trends ud fra historiske data og meget andet.


Dataverse er databasen, der kan opsamle og anvende data på tværs af de forskellige platforme.


Hos RPA Danmark har vi valgt at fokusere på Power Apps, Power Automate og Virtual Agents. Disse 3 komponenter understøtter vores strategi om, at automatisere administrative processers.

.

Fordele ved anvendelse af Microsoft Power Platform

Power Platformen understøtter din Digitaliseringsrejse. Anvender din virksomhed allerede Microsoft/Office 365, gør det din rejse endnu nemmere. All brugeradministration og licenshåndtering håndteres som I plejer.

Platformen understøtter digitaliseringen af de administrative processer og muligheden for at bygge nye applikationer:

  1. sæt strøm til de ældre applikationer ved hjælp af kontorrobotter,
  2. giv adgang til data i ældre applikationer via apps til mobiler og tablet,
  3. byg dine egne applikationer der kan tilgås via mobil og tablet,
  4. automatisér administrative processer og få frigivet tid, fejlsikret processerne og nedsæt virksomhedens responstid,
  5. …og meget andet.


Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog, hvis du har spørgsmål til brugen af Microsoft Power Platform.

Bliv ringet op