Chat with us, powered by LiveChat

Microsoft Power Platform

RPA Danmark har specialiseret i at levere konsulentydelser inden for Power Automate, Power App og Virtual Agent. 3 områder der er inkluderet i Power Platformen.

Power Platform

Microsoft Power Platformen består overordnet af 4 elementer – Power BI, Power App, Power Automate og Virtuel Agent.

Microsoft Power Platformen karakteriseres som en low-code platform. Det betyder, at platformen indeholder rigtig mange konfigurationsmuligheder der giver mulighed for, at konfigurere dynamiske og kundespecifikke løsninger, uden brug af kode.

I visse tilfælde, kan der blive behov for kodning af ekstra funktionalitet, for at opnå den perfekte og mest brugervenlige løsning. Platformen indgår i Microsoft 365 miljøet, tidligere kendt som Office 365. Det betyder, at alt er cloud baseret.

Platformen understøttes af Data Connectors, AI Builder og Dataverse.

Nem adgang til datakilder med Data Connectors

Der findes ca. 450 forskellige Data Connectors, der kan bruges til at hente og aflevere data til f.eks. NAV, Business Central, F&O, SharePoint, Salesforce og mange andre apps.

AI Builder er en del af Power Automate og kan bruges til at udtrække data fra dokumenter, herunder PDF-filer, tekst fra fotos, forudse resultater/trends ud fra historiske data og meget andet.

Dataverse er databasen, der kan opsamle og anvende data på tværs af de forskellige platforme.

Hos RPA Danmark har vi valgt at fokusere på Power AppsPower Automate og Virtual Agents. Disse 3 komponenter understøtter vores strategi om, at automatisere administrative processers.

.

Fordele ved anvendelse af Microsoft Power Platform

Power Platformen understøtter din Digitaliseringsrejse. Anvender din virksomhed allerede Microsoft/Office 365, gør det din rejse endnu nemmere. All brugeradministration og licenshåndtering håndteres som I plejer.

Platformen understøtter digitaliseringen af de administrative processer og muligheden for at bygge nye apps:


  1. sæt strøm til de ældre applikationer ved hjælp af kontorrobotter,
  2. giv adgang til data i ældre applikationer via apps til mobiler og tablet,
  3. byg dine egne applikationer der kan tilgås via mobil og tablet,
  4. automatisér administrative processer og få frigivet tid, fejlsikret processerne og nedsæt virksomhedens responstid,
  5. …og meget andet.


Hvad kan man med Microsoft Power Platform?

Microsoft Power Platform giver mange muligheder for at automatisere processer, f.eks. rent administrativt. Det understøtter virksomheder i at sætte strøm til ældre apps ved hjælp af kontorrobotter, give adgang til data i ældre applikationer via apps til mobiler og tablet, bygge nye apps der kan tilgås via mobil og tablet, automatisere administrative processer og få frigivet tid, fejlsikre processerne og nedsætte virksomhedens responstid.

Platformen er low-code og indeholder mange konfigurationsmuligheder, hvilket giver det muligt at oprette dynamiske og brugervenlige løsninger uden kode. I visse tilfælde kan der dog stadig være brug for kodning af ekstra funktionalitet.

Tag evt. et kig på vores eksempler på RPA.

Nøgleordet er altså automatisering af forretningsprocesser – eller at frigøre ressourcer til mere værdiskabende opgaver. Det kræver først en vis indsigt i hvilke opgaver der kan automatiseres. Her er oftest tale om gentagende eller monotone opgaver, som der nemt kan sættes regler op omkring.

Efter behov er der mulighed for at inddrage forskellige datakilder, og sørge for at software apps foretager den nødvendige databehandling, så medarbejderne får tid til vigtigere opgaver, og kan dermed øges en virksomheds produktivitet.

Skal vi også hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog, hvis du har spørgsmål til brugen af Microsoft Power Platform.

Bliv ringet op