Power Platform dokument automatisering

Dokument automatiseringsmodulet giver din virksomhed mulighed for at automatisere godkendelsesprocessen relateret til forskellige typer af dokumenter. Når dokumentet via kunstig intelligens scannes for indhold, trækkes foruddefinerede data ud til viderebehandling. Viderebehandlingen kan f.eks. bestå i automatisk indtastning af data i jeres ERP-løsning eller andre systemer.

Eksempler på hvor modulet kan anvendes kan være faktura-, tilbuds- og ordrehåndtering. Eller andre former for standard dokumenter der kræver et gennemløb af en foruddefineret arbejdsgang. 

Dokumentautomatiserings modulet indeholder som standard følgende egenskaber:

  • Behandling af indkomne dokumenter sendt til en specifik e-mail adresse, e-mail folder.
  • Det vedhæftede dokument scannes for indholdet ud fra modeller der automatisk trænes via kunstig intelligens.
  • Dokument indhold sendes videre til godkendelse.
  • Godkendelsen foretages via en app, dvs. via PC, mobil eller tablet.
  • Mulighed for at udlæse data til videre behandling.

Som standard håndteres dokumenttyperne JPEG, PNG og PDF. 

Ønsker du at vide mere om Power Platform automation, vil jeg anbefale dig at følge dette link.