Chat with us, powered by LiveChat

Dokument Automatisering

Dokument automatiseringsmodulet giver din virksomhed mulighed for at automatisere godkendelsesprocessen relateret til forskellige typer af dokumenter. Når dokumentet via kunstig intelligens scannes for indhold, trækkes foruddefinerede data ud til viderebehandling. Viderebehandlingen kan f.eks. bestå i automatisk indtastning af data i jeres ERP-løsning eller andre systemer.

Automatisering via Power Platformen

Dokument automatiseringsmodulet fra Microsoft bygger på 3 komponenter fra Power Platformen:

  1. Power Automate - sørger for at modtage indkomne dokumenter og sender dokumenter til viderebehandling.
  2. AI Builder - udtrækker de data der er relevant for opgaven.
  3. Power Apps - styrer godkendelsesprocessen

Power Automate

Når en e-mail med en vedhæftet fil modtages i en bestemt e-mail indbakke eller indeholder en foruddefineret tekst i emnet går Power Automate processen i gang. Power Automate sørger for at gemme den vedhæftede fil i OneDrive eller SharePoint og sender filen videre til AI Builder.

AI Builder

Når AI Builder modtager dokumentet går AI Builder i gang med at udtrække de data der er foruddefineret. Data gemmes i en database (dataverse), og kan efterfølgende bruges til at indlæse i andre systemer, f.eks. en ERP-løsning eller et andet forretningssystem.

Hvordan trænes AI Builder til at udtrække relevante data?

Når en AI Builder skal trænes til at genkende dokumenter starter man med at uploade 5 eksempler på den dokumenttype, der skal kunne håndteres. Herefter udvælges de felter og værdier som skal udtrækkes. Dette foregår via en nem og intuitiv måde. I enkelte tilfælde kan der være behov for efterfølgende at forbedre modellen.

Som standard håndteres dokumenttyperne JPEG, PNG og PDF. 

Power App

Power appen sørger for at præsentere data og håndtere godkendelsesprocessen, f.eks. når en faktura skal godkendes til betaling.

Relevante data der er udtrukket via AI Builderen vises i en Power App (f.eks. dato, beløb, hvad beløbet vedr., leverandør m.m.). Via workflow underrettes den person der skal godkende videre bearbejdning af dokumentet og giver besked, når dokumentet er godkendt.

Når dokumentet er godkendt, kan næste del af processen være at indtaste data i en forretningsløsning, f.eks. ERP-løsning automatisk.

Kontakt mig vedr. dokumentautomatiseringer