Chat with us, powered by LiveChat

Tidsregistreringsapp hjælper arbejdsgivere med at overholde EU's arbejdstidsdirektiv

En ny tidsregistreringsapp fra RPA Danmark baseret på PowerApp fra Microsoft hjælper arbejdsgivere med at overholde EU's nye arbejdstidsdirektiv der er gældende fra den 1.juli 2024. Appen giver arbejdsgivere og den enkelte medarbejder et overblik over arbejdstid og synliggør, hvis medarbejdere arbejder mere end det foreskrevne.

Microsoft PowerApp til Tidsregistrering

Vi ved at det kan været svært at vænne de enkelte medarbejdere til at registrere tid. Derfor har vores mål været, at gøre det nemt for den enkelte medarbejder at registrere tid. Under registreringen kan medarbejderen hele tiden følge med i hvor mange timer der er registreret per uge i PowerAppén.

Appen er bygget i Microsoft Power Platformen og data opbevares i SharePoint lister som tilbyder en høj fleksibilitet. Appen vil kunne tilpasses forskellige virksomheders specifikke behov og arbejdsflow. Dette inkluderer muligheden for at tilføje timeregistrerings typer, projekter og andet.

Tidsregistrering i praksis

Nedenfor kan du se en kort video om hvordan tidsregistreringen i Microsoft PowerApp foregår i praksis,

Jeg vil gerne kontaktes vedr. en PowerApp til tidsregistrering.

Kontakt mig vedr.

PowerApp til tidsregistrering

Krav til tidsregistrering pr. 1. juli 2024

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget, som blandt andet indeholder en pligt til registrering af arbejdstid, træder i kraft den 1. juli 2024.

Lovforslaget får betydning for alle arbejdsgivere og indføres for at sikre overholdelse af reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid.

Nedenfor har vi kort opsummeret de krav som RPA Danmark er bekendt med i forhold tidsregistreringen. Nedenstående oplysninger er indsamlet uden forbindtlighed og vi henviser i øvrigt til aktuelle krav der fremgår af Beskæftigelsesministeriets

hjemmeside.

Overordnede krav til tidsregistreringen pr. 1. juli 2024:      

  • Objektivt: Registreringen skal være nøjagtig og upartisk.
  • Pålideligt: Systemet skal være sikkert og forhindre manipulation.
  • Tilgængeligt: Medarbejdere skal have adgang til deres registreringer.
  • Måler den daglige arbejdstid: Systemet skal vise den samlede arbejdstid for hver dag.
  • Opbevaring: Oplysninger skal gemmes i 5 år.
  • Udlevering: Medarbejdere skal have adgang til deres registreringer.

Metodefrihed:

Arbejdsgivere kan frit vælge system (elektronisk eller fysisk). Systemet skal dog opfylde kravene ovenfor.

Undtagelse for selvtilrettelæggere:

Medarbejdere med fleksibel arbejdstid kan undtages. Kræver individuel vurdering af ansættelsesforholdet. Medarbejderen skal også undtages fra hviletidsreglerne.


Bemærk:

Loven kræver ikke registrering af start- og sluttider for hver arbejdsdag. Beskæftigelsesministeriet har bekræftet dette.

Jeg vil gerne kontaktes vedr. en PowerApp til tidsregistrering.