Chat with us, powered by LiveChat

Robotic Process Automation

Konsulentydelser inden for RPA Processer og Power app med brug af Microsoft Power Platformen.

Kom godt i gang med Microsoft Power Automate

RPA Danmark er et konsulenthus der tilbyder konsulentydelser inden for Power Platformen. For at hjælpe din virksomhed godt i gang, har vi udviklet en række standard koncepter, herunder:

 

 1. Opsætning af Power Platformen - Power Automate- og Power appmiljøet.
 2. Anvendelse af standard templates for kortlægning af processer.
 3. Template for udvikling og vedligehold af RPA processer.
 4. Overblik og rapportering – hvornår afvikles processerne og hvad er din virksomheds umiddelbare tidsbesparelse.
 5. Support RPA Processer – daglig overvågning og fejlsøgning. Vi tager gerne det fulde ansvar.


Din virksomhed kan naturligvis vælge fra og til i vores tilbud, men specielt punkt 2 og 3 bør din virksomhed have styr på. RPA Danmark leverer ikke kun konsulentydelser. Vi etablerer et langvarigt og tillidsfuldt samarbejde om dine kontorrobotter og Power app.

 

Det handler ikke kun om hvor meget vi ved, men i lige så høj grad om, hvor meget du betyder for os som kunde. Det

vil vi gerne vise dig, hver gang vi arbejder sammen. At komme i gang med at afprøve din første RPA kontorrobot eller at bygge din første Power app behøver ikke at være svært.

Opsætning af Power Platformen

Når Microsoft Power Automate eller Power app skal etableres i et eksisterende eller et bestående Microsoft 365 miljø, er der en række forhold der skal tages stilling til. Herunder:

 • Eventuel beskrivelse af hvordan man har forholdt sig til compliance og anvendelse af Microsoft 365.
 • Opsætning af miljøer i Power Platformen, herunder etablering af sikkerhedsroller og eventuel inddeling af brugere i Teams.
 • Stillingtagen til hvordan processerne skal afvikles attended/unattended.
 • Opsætning af server/servere til orkestrering af processerne.
 • Oprettelse af robotbrugere med de nødvendige systemadgange for at kunne afvikle processen.
 • Krav til overblik via Dashboard. Kan være hvilke processer der er afviklet, antal transaktioner, tidsbesparelse og antal fejl.

Vi hjælper dig gerne igennem processen. Det behøver ikke at tage lang tid.

Kortlægning af processer

Et godt forarbejde lønner sig. Det gælder specielt når din virksomhed ønsker at automatisere ensartede og gentagne arbejdsprocesser via RPA Software. Vi har selv erfaret det nogle gange. Når man starter på udvikling af en proces

og der ikke er styr på detaljerne i processen, systemadgang m.m., så tager udviklingen længere tid og der kan være behov for en del tilbageløb. Det koster penge og tager tid. Derfor har vi udviklet en standard template der definerer en række

grundlæggende informationer:


 1. Hvem har rollen som hhv. RPA procesejer og som faglige ekspert. Hvad indeholder rollen når robotten er i drift?
 2. Hvilke systemer er involveret og hvilke adgange kræves der.
 3. Detailbeskrivelse af processen, trinoptagelse af RPA processen, evt. suppleret med video og svømmediagram.
 4. Beregning af business case – antal transaktioner x tidsforbrug.
 5. Ansvar for overvågning af proces under udvikling og i drift.


Læs mere om vores standard modul til kortlægning af processer via dette link.

Udvikling og vedligehold af RPA processer

Hos RPA Danmark har vi lavet en template for hvordan vi udvikler vores RPA processer. Dette primært for at sikre, at alle medarbejdere nemt kan sætte sig ind i en given proces. På sigt sparer det tid, specielt når flere medarbejdere involveres.

Vores template indeholder fejlsikring, hvordan der rapporteres når der opstår en fejl og data til statistikker.

 

Behovet for en standard er primært nødvendigt når der udvikles uovervågede kontorrobotter (unattended proces). Vi lægger vægt på:

 

 1. Struktur for udvikling af proces.
 2. Struktur for fejlsikring og anvendelse af templates.
 3. Overvågning af processer, advisering når der sker fejl, evt. via Teams.
 4. Dokumenter hvad de enkelte aktiviteter i processen indeholder.
 5. Generering af data til overblik/rapportering.


Via dette link kan du læse mere om overvågede og uovervågede processer.

Overblik og rapportering

Et løbende overblik over hvordan processerne afvikles giver nyttig viden til brugen i jeres organisation. Når I ønsker øget opmærksom om hvordan Power Automate Desktop bidrager med tidsbesparelser er rapportering en vigtig del. Det giver

også din virksomhed en bedre mulighed for at udnytte licenskroner og reducere antallet af krævede servere.

 

 Overblikket kan baseres på Power BI og Teams til fejlrapportering og indeholde:

 

 1. Antal transaktioner der afvikles pr. proces og hvad den samlede tidsbesparelse er.
 2. Overblik over alle processer – tidsbesparelse og antal fejl.
 3. Overblik over hvordan RPA-serveren er belastet og på hvilke tidspunkter (24/7).

Support RPA Processer

Når der automatiseres processer via RPA Software skal der afsættes tid til daglig drift og vedligeholdelse. Der vil ske ændringer i de systemer der automatiseres, der kan ske ændringer i datainput og ændringer i processen.

 

 1. Der bør afsættes 15-25% af den forbrugte tid til udvikling af en proces til efterfølgende årligt vedligehold.
 2. Rollerne skal defineres, hvem har ansvaret for overvågning, igangsætning af fejlsøgning og eventuel genstart af processen.
 3. Der bør ske en inddeling i reaktionstid ud fra hvor kritisk en proces er.
 4. Det er vigtigt at der afsættes den nødvendige tid til support- og vedligehold.


Læs mere Om vores supportaftale her.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivnings- og analyseopgaver inden for optimering af administrative processer. Vi er godkendt som rådgiver inden for SMV Pro og SMV Digital og har udarbejdet et standard rådgivningsforløb der hurtig hjælper din virksomhed i gang med digitalisering.


Læs mere om vores rådgivningsforløb her.

Andet

Læs også om vores RPA starter kit.

Bliv ringet op