RPA Starter Kit – Power Automate Desktop

Vi oplever ofte at vores kunder opfatter implementering af en kontorrobot som en større it-opgave. Det er ikke tilfældet. Implementering af en kontorrobot også kaldet RPA Software kræver ikke ændringer i jeres nuværende systemer og ingen kodning. Vi ber dig kun om at vise hvordan du udfører opgaven i dag.

Vi tager gerne ansvar og hjælper dig trygt igennem implementeringen. Brug en af vores 2 RPA Starter Kit modeller som hjælper dig hurtig i gang.

Indledende procesafklaring – vi tilbyder dig 2 modeller

 1. den nemme og hurtige måde – afprøv RPA – møde via Teams, kort introduktion til kontorrobottere og Microsoft Power Platformen, interview hvor vi sammen gennemgår 2-3 af jeres manuelle og ensartede rutiner – vi vurderer processens egnethed, udvælger 1 proces og vi er nu klar til at aktivere RPA Starter Kittet, se nedenfor.

 2. vi vil gerne noget mere – vi bruger 1 dag sammen med dig og dine medarbejdere og finder frem til hvilke af jeres arbejdsprocesser der er egnede til at blive udført af en robot. Vi starter med et systemoverblik, herefter kigger vi på de overordnede processer som brydes ned i delprocesser. Delprocesserne vurderes for egnethed og der udregnes en foreløbig ROI. Der prioriteres hvilke processer der først skal sættes i gang og testes via vores RPA Starter Kit – Power Automate Desktop. Pris for workshoppen hvor der deltager 2 personer fra RPA Danmark er kr. 9.750 + moms.
  Hvis vi ikke kan påvise 2 processer hvor din investering ikke er tjent hjem i løbet af 4 måneder, er workshoppen gratis.

RPA Starter Kit – Power Automate Desktop

RPA Starter Kit – Power Automate Desktop giver din virksomhed mulighed for hurtigt at komme i gang med et Proof-of-Concept forløb og samtidig få sat den første kontorrobot i drift. Vi tager udgangspunkt i at vores model 1 eller 2 er gennemført.

Indhold:

 1. Der aktiveres/købes en Power Automate Desktop licens i bestående eller ny Office 365 Portal og klienten installeres på 1 brugers PC – det er muligt at anvende en 30 dages prøveperiode. Herefter betales der kr. 250 pr. bruger pr. måned. Antallet af brugere kan løbende op/nedjusteres.
 2. Der udarbejdes en detailspecifikation af processen der skal automatiseres.
 3. Vi er nu klar til at bygge jeres første robot.
 4. Den første prototype udvikles og er klar til en foreløbig test – vi hjælper jer naturligvis trygt igennem testforløbet.
 5. Erfaringer fra testen indsamles og eventuelle justeringer foretages.
 6. Robotten sættes i drift for op til 2 medarbejdere.
 7. Der medfølger 14 dages Overvågning- og support.

Samlet pris eksklusive moms og kørsel for kr. 14.750.

Eksempler – Hvad kan jeg bruge en kontorrobot til?

RPA Starter Kit til Finans / økonomiafdelingen

 • Behandling indkomne leverandør fakturaer og mapping med indkøbsordre – sikrer korrekte priser.
 • Advisering om godkendelse af faktura til ansvarlig medarbejder – rettighed betaling sikrer god image over for leverandør.
 • Kontrol af leverandørfakturaer og fragtomkostninger – sikrer at du ikke betaler for meget/lidt.
 • Kontoafstemning – automatisk udligning af posteringer – sikrer hyppigere afstemning af konti. 
 • Kontrolfunktioner – regelbaseret
 • Afstemning, rapportering og periodeafslutning hvor der hentes data fra flere systemer – sikrer at du altid har et aktuelt overblik selvom i har travlt.
 • Timeregistrering, lønindberetning på baggrund af timesedler – 
 • Ugentlig/daglig udsendelse af åbenstående poster til kundeansvarlig og automatisk udsendelse af rykkere efter behov – hurtigere rykkerprocedure stabiliserer likviditeten.

Kundeserviceafdelingen – Power Automate Desktop

 • Opdatering af prislister – hurtigere opdatering af priser og uden fejl.
 • Oprettelse og berigelse af data, f.eks. stamdata – altid valide stamdata.
 • Indtastning af ordre modtaget fra web eller e-mail og generel optimering af ordreprocessen – frigivelse af tid og hurtigere respons.
 • Understøttelse af reklamationsproces/returvarer – sikrer ensartet proces og hurtigere respons.
 • Udarbejdelse af forsendelses-/afskibningsdokumenter – genbrug af data.
 • Besvarelse af kundehenvendelser – hurtigere respons.
 • Ugentlig/månedlig overblik over ukurante/restparti varer – reducerer  lagerbinding og at varerne kan sælges inden de forældes.

Salgsafdelingen – en personlig kontorrobot

 • Indsamling af info til salgsmøder – giver sælger tid til at fokusere salget. 
 • Integration af Excel ark med andre systemer – frigivelse af tid og mindre risiko for fejl.
 • Regelbaseret segmentering af kunder – løbende evaluering af kundens værdi.
 • Find kunder uden omsætning de sidste x-antal måneder – retention rate. 
 • Undgå dobbelt indtastninger – frigivelse af tid.
 • Hjælp til udarbejdelse af tilbud – frigivelse af tid.

Link til Microsoft Produktbeskrivelse.

For travlt til at optimere dine processer, så gør brug af vores RPA Starter Kit til Power Automate Desktop.
For travlt til at optimere dine processer – RPA Starter Kit hjælper dig godt på vej.

 

RPA Starter Kit – Power Automate Desktop

Har du for travlt til at komme i gang med at optimere dine arbejdsprocesser, så passer RPA Danmarks implementeringsmodel præcis til dig. Vi anbefaler at du starter småt. Det betyder, at du gradvis får frigivet tid til at arbejde videre med yderligere digitalisering. Så vi deler dine processer op i delprocesser og skaber en succes der kan bygges videre på. Når først din organisation ser potentialet breder mulighederne sig som ringe i vandet. Derfor kom i gang ved brug af vores RPA Starter Kit – Power Automate Desktop.