RPA Starter Kit – Power Automate Desktop

RPA Starter Kit - Power Automate Desktop

Vi oplever ofte at vores kunder opfatter implementering af en kontorrobot som en større it-opgave. Det er ikke tilfældet. Implementering af en kontorrobot også kaldet RPA Software kræver ikke ændringer i jeres nuværende systemer og ingen kodning. Vi ber dig kun om at vise hvordan du udfører opgaven i dag.

Med Microsoft Power Automate Desktop kommer du hurtig i gang med at konfigurere den første robot og får i løbet af kort tid frigivet tid til mere spændende opgaver. Læs mere om Power Automate Desktop.

Vores model lægger op til 2 måder at starte på:

 1. den nemme og hurtige måde – afprøv RPA – møde via Teams, kort introduktion til kontorrobottere, interview hvor du/I fortæller om og viser 2 af jeres manuelle og ensartede rutiner – vi vurderer processens egnethed, udvælger 1 proces og vi er nu klar til at aktivere RPA starter kittet. Se prisen og mere om RPA Starter Kit nedenfor.
 2. vi vil gerne noget mere – vi bruger 1 dag sammen med dig og dine medarbejdere og finder frem til hvilke af jeres arbejdsprocesser der er egnede til at blive udført af en robot. Vi starter med et systemoverblik, herefter kigger vi på de overordnede processer som brydes ned i delprocesser. Delprocesserne vurderes for egnethed og der udregnes en foreløbig ROI. Der prioriteres hvilke processer der først skal sættes i gang.

  Pris kr.9.750 + moms.
  Hvis vi ikke kan påvise 2 processer hvor din investering ikke er tjent hjem i løbet af 4 måneder, er workshoppen gratis.

Jeg vil gerne ringes op.

Hvad indeholder et RPA starter kit til Microsoft Power Automate Desktop

RPA Starter Kittet til Microsoft Power Automate Desktop giver din virksomhed mulighed for hurtigt at komme i gang med et Proof-of-Concept forløb og samtidig få sat den første kontorrobot i drift. Vi tager udgangspunkt i at vores model 1 eller 2 er gennemført.

 1. Der aktiveres/købes en Power Automate Desktop licens i bestående eller ny Office 365 Portal og klienten installeres på 1 brugers PC – det er muligt at anvende en 30 dages prøveperiode. Herefter betales der kr. 250 pr. bruger pr. måned. Antallet af brugere kan løbende op/nedjusteres.
 2. Vi er nu klar til at bygge jeres første robot som er specificeret under model 1 eller 2.
 3. Den første prototype udvikles og er klar til en foreløbig test – vi hjælper jer naturligvis trygt igennem testforløbet.
 4. Erfaringer fra testen indsamles og eventuelle justeringer foretages.
 5. Robotten sættes i drift for op til 2 medarbejdere.
 6. Der medfølger 14 dages Overvågning- og support.

Samlet pris eksklusive moms og kørsel kr. 9.750.

Eksempler på hvad en kontorrobot kan bruges til

Finans / økonomiafdelingen

 • Behandling indkomne leverandør fakturaer og mapping med indkøbsordre
 • Kontrol af leverandørfakturaer og fragtomkostninger
 • Kontoafstemning – automatisk udligning af posteringer
 • Kontrolfunktioner – regelbaseret
 • Afstemning, rapportering og periodeafslutning hvor der hentes data fra flere systemer
 • Timeregistrering, lønindberetning på baggrund af timesedler

Kundeserviceafdelingen

 • Opdatering af prislister
 • Oprettelse og berigelse af data, f.eks. stamdata
 • Indtastning af ordre modtaget fra web eller e-mail og generel optimering af ordreprocessen
 • Understøttelse af reklamationsproces
 • Udarbejdelse af forsendelses-/afskibningsdokumenter
 • Besvarelse af kundehenvendelser

Salgsafdelingen

 • Indsamling af info til salgsmøder
 • Integration af Excel ark med andre systemer
 • Regelbaseret segmentering af kunder
 • Find kunder uden omsætning de sidste x-antal måneder
 • Undgå dobbelt indtastninger
 • Hjælp til udarbejdelse af tilbud
 • Opdatering af priser.

Link til Microsoft Produktbeskrivelse.