Chat with us, powered by LiveChat

RPA Processer

Nedenstående har vi listet en række RPA processer som RPA Danmark supporterer hos danske kommuner.

Power Automate RPA processer

På denne side opdaterer vi løbende de processer, som RPA Danmark supporterer hos danske kommuner. De fleste af processerne har vi

udviklet sammen med vores kunder. Du kan bruge filterfunktionen som søgefunktion.

Se en oversigt over de kommuner, vi allerede arbejder sammen med via dette link til oversigt.

Læs også om de ydelser vi tilbyder til kommunerne.

Ønsker du at få tilsendt yderligere informationer eller en procesbeskrivelse, kan du kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Proces navnSøgeordFunktionsområdeBeskrivelse
Automatisering af sygedagpengerefusionSD Løn, Adobe PDFHR & LønUgentlig modtages flere PDF filer med en oversigt over hver der kan søges sygedagpengerefusion på.
Alle medarbejdere er listet i Excel og der laves et opslag for at finde lønnummer og lønart.
Data tastes i SD løn
Automatisering BarselsrefusionSD Løn, Adobe PDFHR & LønUdbetaling af barselsdagpenge.
Betaling af kropsbårne hjælpemidler/Fakturering af kropsbårnehjælpemidlerNova, Outlook, PrismeKommunikation & hjælpemidlerPrisme: Robotten gennemløber fakturaer i Prisme og kontrollerer, om der findes en sag af en bestemt type / bestemte typer i KMD Nova.
Nova: Her tjekkes om borgeren har ret til at få betalt pågældende udstyr. 
Hvis borgeren har retten til at få betalt udstyret, attesteres fakturaen.
Hvis ikke, så skal fakturaen behandles manuelt.
Betaling af lægeregningerKMD Opus / Prisme, NFS, Acadre WebklientJobcenter Staben
Arbejdsmarkedsafdelingen
Prisme/KMD Opus: Robotten tilgår fakturapuljen lægeregninger.
Robotten udtrækker data fra de åbne fakturer.
Posteringstekst, fakturaafsender, LÆ-nummer  og borgerens CPR nummer udsøges. 
Går ind i NFS og henter og henter fundne sager.
Tjekkes om lægebesøget har fundet sted. Hvis ikke bliver sagen behandlet manuelt 
Tjekker faktura afsender op imod godkendte betalingsmodtagere.
Prisme:  Robotten betaler hvis alle krav er opfyldt. 
Betaling af TandlægeregningerKMD Opus, TK2, Acadre WebklientTandplejenLogger på KMD Opus og gennemløber fakturaer:
Tjekker om der er tale om en tandlægeregning
Tjekker om den givne tandlæge er dækket
Tjekker om fakturabeløb er under kr. 2.000
Tjekker patienten i TK2
Er patienten aktiv
Er patienten tilknyttet samme tandlæge som på fakturaen
Er ovenstående OK, godkendes fakturaen i KMD Opus.
Er ovenstående ikke OK, skal fakturaen behandles manuelt.

Alle tandlægeregninger logges om de er godkendt eller skal behandles manuelt.

Log gemmes herefter i Acadre.
Betaling af tolkeregningerPrisme, Outlook, FasitJobcenter StabenPrisme: Robotten tilgår oversigten af regninger.
Outlook: Her tjekkes om den pågælende rågiver har haft møde med bogeren på den gælende dato i det tidsrum regningen beskriver
Prisme:  Robotten bataler regning hvis alle krav er opfyldt ellers behandles posten manuelt 

Tolkeregninger, faktura
Booking af interne kørslerNovus bookingsystem, Xflow, OutlookTeknik & Miljø, Kørsel & ControllingDer modtages mail fra XFlow blanket i Outlook kan tilpasses.
Bookinger kan indeholde typisk op til 4 enkeltbookinger.
CPR-nummer bruges til at finde borger i Novus app.
Der tjekkes om turen findes og om borgeren har brug for hjælpemidler og ledsager.
Når bookingen er foretaget, journaliseres e-mailen
ByggesagsstatistikUdtræk af antal byggesager, SBSYS, BOMStab og BæredygtighedUdtrækker antal modtagede sager og byggesager.
Herefter antal afgjorte sager og bygge sager, henholdsvis pr. seneste måned og januar.
Til sidste dag i seneste hele måned.
Digital postafsendelse af pladsanvisning og tilskudsbreveSAPA, Tabulex, OneTooX, Word,Pladsanvisning & TilskudTabulex institution: Robotten går igennem alle breve i printerkøen
SAPA: Tjekker om forældren har myndighed over barnet
OneTooX: Hvis forældren har myndighed sender robotten brevet gennem OneTooX
Tabulex institution: Brevet fjernes fra printerkøen
Fakturering af kropsbårne hjælpemidlerFaktura, KMD Nova, Prisme, ExcelFritid Sundhed & Omsorg, Kommunikation & hjælpemidlerRobotten gennemløber fakturaer i Prisme og kontrollerer, om der findes en sag af en bestemt type / bestemte typer i KMD Nova.
Hvis en sådan sag findes, attesteres fakturaen.
Hvis ikke, så skal fakturaen behandles manuelt.
Fakturering af mobilabonnementerPrisme,Topdesk,Digitalisering & ItServiceDesk (Topdesk): Alle sager tjekkes
Prisme: Robotten opretter fritekstfaktura baseret på simkorttype, pris og kvartal
ServiceDesk (Topdesk): Sager bliver afsluttet og den ansatte modtager en mailbesvarelse
Flexlønstilskud i KYFlexløn, KY, udbetaling,

KMD Indkomst, SBSYS
Social- og arbejdsmarkedsforvaltningGælder borgere, der er berettigede til flekslønstilskud
Borgeren får tilskud til den del af lønnen, der ligger ud over de effektive timer de har arbejdet.
De sager, hvor timer og beløb er samfaldende i.f.t. sidste måned vil RPA-processen sørge for udbetaling af Fleksløntilskud via KY.
Udbetalingen sker månedligt, når tal fra e-indkomst er klar.
ForsikringskontoretAfsendelse digital post, lukning af sagerForsikrings-/skadekontorBehandling af krænkende handlinger.
Journalisering af kørekorts ansøgninger/Arkivering af kørekortsansøgningerNova, AdobeBorgerserviceNova: Robotten tilgår listen af sager 
KMD Sag: Her læser robottten de vedhæftede pdf filer og finder personens Cpr
Nova: Hvis der er en sag arkiveres ansøgningen på sagen. Hvis der ikke er en sag oprettes en ny sag
Journalisering af ændrings og fratrædelsesmails fra EkansatAcadre,Outlook,LønserviceOutlook: Ansat sender en  mail til robottens mail når der sker en ændring i ansættelse eller medarbejder bliver opsagt
Acadre: Mail journaliseret i Acadre, baseret på type af ændring
Journalisering og fordeling af kropsbårne ansøgningerNova,Outlook,Kommunikation & hjælpemidlerOutlook: Robotten tilgår den fældes postkasse og gennemgår alle mails
Outlook: Robotten læser hvad sagen omhandler
Nova: Robotten finder borgeren.
Nova: Robotten tjekker om der er en sag med den pågældende boger. Hvis ikke oprettes der en sag
Nova: Mailen tilknyttes borgeren og den tilhørende sagsbehandler tilkobles
Outlook: Mailen flyttes til mappe med behandlede sager eller mappen til manuel behandling
Lukning af elevsager på skolerAcadre, Excel,Børn & Kultur, Sekretariat-Bk - Pladsanvisning & TilskudAcadre: For hver elev i det tilsendte excel ark lukkes en sag i Acadre.
Excel: liste over elever hvor sager skal lukkes.
Mobil-telefoniadministrationTopdesk, TDC HjemmesideDigitalisering & ItTopdesk: Robotten tilgår listen af opgaver
Mobil: Hvis opgaven omhandler opsigelse af abonnement, tjekker robotten om abonnementet må opsiges
TDC hjemmeside: opdiger, ændre ejer eller opretter nyt abonnement. Baseret på information fra Topdesk
Mobil: Ændringerne gemmes på mobildatabasen 
Topdesk: Opgaven afsluttes. Medarbejderen får besked på mail
Omsorgssamtaler på SOSU-eleverOmsorgssamtale. SOSU-elever, SD-løn, EduAdmin, Outlook, Netblanket,
Sygefraværssamtaler
Uddannelse IT & ArbejdsmiljøKommune ønsker at automatisere afholdelse af fraværssamtaler med de studerende SOSU-elever.
I dag håndteres processen meget manuelt og kræver en del administration.
I SD-Løn er der opsat regler for hvornår en SOSU-Elev skal kaldes til samtale. Når en SOSU-elev rammer et vist antal point, bliver der automatisk udskrevet en e-mail/advisering om at der skal afholdes en fraværssamtale. Mailen bliver sendt til en forud defineret postkasse.
Når mailen modtages, skal der den efterfølgende uge (tidspunktet er ikke klart defineret) automatisk bookes et møde hvor følgende deltager:
SOSU-elev
Elevens vejleder (findes i Elev Admin).
Mødelokale på den lokation som vejlederen er tilknyttet.
Når mødet er booket, sendes mødeindkaldelse til eleven og 2 dage før afholdelse af møde sendes SMS til SOSU-eleven.
Eventuelle ændringer til mødetidspunktet håndteres manuelt.
Kontrol af straffeattester og børneattesterJournalisering, børneattester, straffeattester, Acadre,Løn & PersonaleMails modtages i robot postkasse
Der tjekkes om pdf-filen (Attesten) indeholder "er ikke registreret med afgørelser"
Word åbnes og der vælges en frase/skabelon. Her tilføjes de nødvendige informationer som navn, dato og type af attest
Dette journaliseres i Acadre.
Opfølgning på ujournaliseret postAcadre,Outlook,Excel,Digitalisering & ItExcel: Robotten henter en liste fra Acadre med alle u journaliserede dokumenter
Excel: Robotten finder alle dokumenter som er fem dage eller ældre 
Excel: Robotten finder liste af ledere 
Outlook: Robotten sender en mail til alle ledere hvor afdelingen har for gamle dokumenter 
Acadre: I mail sendt via Outlook er der henvisning til dagens post i Acadre
Oprettelse af socialområdets borgere i CuraCura, Sensum, MedComBorger & ArbejdsmarkedLaver et udtræk dagligt af indskrevne og udskrevne borgere for 5 forskellige lokationer i Esbjerg kommune via systemet Sensum.

Opretter eller nedlægger derefter en ydelse på disse borgere i Cura.

Processen sikrer at der modtages MedCom-beskeder på indskrevne borgere.
Overførsel af ferieaktiviteterConvensus, XflowIdræt Events og Fællesskaber KulturKulturaktører og foreninger m.fl. tilmelder deres aktiviteter via en formular i XFlow.
Der angives en række oplysninger.
Herefter oprettes aktiviteter i Conventus.
Pension til timelønnedeKMD Opus, KMD PersonaleLønDer kontrolleres om timelønsansatte medarbejdere har optjent ret til at få en pensionsordning.
For at få en pensionsordning tilknyttet kræves det:
- at man har opnået 12 måneders ansættelse med minimum 34,67 timers arbejde pr. måned (8 timer pr. uge)
- eller 12 måneders månedslønsansættelse uden pensionsordning (eller en kombination af disse).
- Der er flere forskellige øvrige udfald som kontrolleres og rapporteres
Sagsbehandling af ansøgning om kropsbårne hjælpemidlerNova, Netblanket,Kommunikation & hjælpemidler
Tilføjelse af login og tjenestenummer SOSU elever EduAdmEduAdm
UdstyrsadministrationNetblanket,Outlook,Excel, Topdesk, DatabaseUddannelse IT & ArbejdsmiljøBestår af 3 dele:

Del 1:
ServiceDesk: Data fra opgaverne hentes
Netblanket: Kvittering oprettes og sendes til bruger.
Overskriver login til ny brugers.
ServiceDesk: Afslutter opgaven eller sender den til manuel behandling.

Del 2:
Datbase: Robotten henter listen af alle brugere med nye numre.
Excel: Robotten arkiverer alle bruger i Excel med formatet: [Login][Nye Nummer][Udstyrstype].
Outlook: Excel-arket sendes til verificering.

Del 3:
Outlook: Mail med Excel ark modtages.
Excel: Typen af elever findes, arket behandles baseret på typen af elev.
Outlook: Der sendes mail med informationen på hver enkel elev.
UdrejseundersøgelseUdrejseundersøgelse, bopælsregistreringer i CPR, KMD Indkomst, GISBorgerservice, BorgerbetjeningLandets kommuner er pålagt løbende at kontrollere, hvorvidt udenlandske borgere har angivet en korrekt bopæl og stadig er tilknyttet en specifik kommune. Via KMD Indkomst laves der et opslag på om en borger har haft indkomst igennem de seneste 6 måneder. Hvis ja foretages der ikke noget. Hvis nej, sender der en meddelelse til en sagsbehandler der undersøger sagen nærmere.
Undersøttelse af godkendelsesprocesserGodkendelseAlle afdelingerLøsningen kan anvendes når der skal opbygges en godkendelsesprocedure internt. Kan være godkendelse af hjemmearbejde, udlevering af udstyr, betaling af regninger eller andet.
Automatiseret udsendelse af nyhedsbrev med dagsordenerNyhedsbrev
Dagsorden
Miljø- og kulturforvaltningPublicering af nyhedsbreve til offentliggørelse af dagsorden og referater
Bogføring af løbende kontoKMD OpusRegnskabsafdelingDaglige posteringer hentes fra banken som en PDF-fil. Filens indhold extractes og indlæses til Excelark, der er opsat regler for teksten der skal fremgå i posteringen samt artskoder
Genplacering af dagsordenerAcadre
Meeting Plus
First Agenda
ESDH AfdelingGenplacering af dagsordener, fra 2011 til 2021.
Engangskørsel i Acadre der skal publiceres i First Agenda/Meeting plus
Konvertering hjemmesideUmbracoWebafdelingKonvertering af hjemmeside fra Umbraco v. 7 til 10.
Lukning af døde borgereKMD NexusLukning af døde borgere i KMD Nexus.
Alle borgerlister gennemgås ,
Afdøde borgere udvælges og efterfølgende lukkes deres aktiviteter, f.eks. aftaler indsatser m.m.
Sletning af brugere i EmplyEmplyDer udtrækkes en liste over mailadresser på brugerne af Emply.
Listen med mailadresser fra Emply, matches med en liste over mailadresser fra AD.
Hvis mailadressen ikke findes i listen over aktive ansatte, slettes i Emply.
Sletning KMD sagerSletning KMD sager
Til- og Fraflytterliste TandplejenKMD DOC
TK2
KMD-Elev
Børne- og UddannelsesforvaltningenProcessen tilknytter en borger til den rigtige tandlægeklinik og registrerer fraflyttere i tandbehandlingssystemet TK2

Vil gerne kontaktes vedrørende supporterede RPA Processer