RPA Software – Automatisering af ensartede processer

Hvad er RPA Software

Mange spørger til Hvad er RPA Software – RPA står for Robotic Process Automation og kaldes også for en kontorrobot eller en BOT. RPA Software er standard software der er udviklet til at udføre opgaver som i dag udføres manuelt af en medarbejder. For at en implementering af en kontorrobot skaber værdi er det vigtigt, at opgaven er ensartet og at der typisk er tale om mange gentagelser af den samme  arbejdsproces. Når en robot konfigureres dannes der scripts som afvikles under når en kontorrobot igangsættes. Der foretages ikke ændringer i jeres nuværende systemer. Der kigges udelukkende på hvordan du manuelt udfører opgaven i dag og så emulerer kontorrobotten dine tastetryk.

Da der ikke foretages ændringer i de nuværende systemer og der ikke udvikles kode, betragter vi ikke implementering af en kontorrobot  som et it projekt. Det er forretningen der skal tage ansvar for at definere hvad der med fordel kan digitaliseres via en kontorrobot. Som udgangspunkt kan RPA Software anvendes i alle afdelinger, men typisk kan opgaver som udføres af økonomi-, logistik og kundeserviceafdelingen med fordel digitaliseres. Men andre afdelinger kan også få stor gavn af en kontorrobot. F.eks. salgsafdelingen til håndering af tilbud, indhentning af oplysninger og meget andet.

Hvad er RPA Software ikke. RPA Software er ikke kunstig intelligens, men der kan undervejs i afvikling af en proces gives mulighed for at en medarbejder kan taste input der kræves for at færdiggøre processen.

 

Læs mere om Microsoft svar på RPA Software.

Hvordan kommer jeg igang

Det behøver ikke at være svært at komme igang med at udforske de muligheder som RPA Software tilbyder. Start med at kigge ind i organisationen og vurder hvilke arbejdsopgaver der udføres på samme måde hver eneste dag eller uge. Hvilke systemer indgår i arbejdsopgaven og hvilke tastetryk foretager du.

RPA Danmark har udviklet et RPA Starter Kit hvor vi hjælper med definere den 1. proces, installerer og konfigurerer softwaren og giver dig adgang til at afprøve den 1. kontorrobot. 

Læs om RPA Starter Kit til Power Automate Desktop.

Hvad er RPA Software og hvilket software skal jeg vælge

Markedet for RPA Software et stort og mangfoldig. Men da udviklingen får stærkt og udviklingsomkostninger er høje, sker der for tiden en konsolidering i markedet for kontorrobottere. RPA Danmark kan anbefale at læse Gartners seneste Magic Quadrant for Robotic Process Automation af juli 2020.

Power Automate fra Microsoft

I maj måned 2020 opkøbte Microsoft det velkendte RPA Software WinAutomation fra Softomotiv. I september 2020 er WinAutomation funktionalitet blevet en del af Power Automate.  Læs mere om hvordan Power Automate spiller sammen med WinAutomation. 

Kort video.

RPA ROI

Hvad er RPA Software
Hvad er RPA Software og hvilken ROI kan jeg forvente

Implementeringen af en kontorrobot frigiver typisk tid hos medarbejderne. Det betyder at der relativt nemt kan beregnes en tilbagebetalingstid ROI på din investering. Antal transaktion x sparet tid = samlet tidsbesparelse x timesats.

Men det er naturligvis ikke det eneste der kommer ud af din investering. Læg dertil at du kan bruge den frigjorte tid til at give en bedre kundeservice og en hurtigere respons. Så implementeringen kan have en positiv indvirkning på jeres “Customer churn rate”. Det er billigere at fastholde og udvikle kunder i forhold til at opsøge nye kunder.