Chat with us, powered by LiveChat

Power Automate licensguide

Det kan være besværlig at finde frem til hvilke licenser der kræves, derfor har vi udarbejdet denne guide.

Generelt om Power Automate licensiering

Generelt foregår licenseringen og afviklingen af funktionerne via Microsofts 365 Portalen. I guiden gennemgår vi følgende licensområder:

  • Power Apps
  • Power Automate
  • Power Virtual Agents.

Power Apps Portal mulighederne der typisk bruges til ekstern adgang, er ikke beskrevet. Men kan findes i licensguiden.

Guiden er et øjebliksbillede og en meget forsimplet beskrivelse af de overordnede licensregler. Tag altid kontakt til din licensrådgiver inden du træffer det endelige valg. I øvrigt henvises til den nyeste version af Power Apps, Power Automate and Power Virtual Agents Licensing Guide, som

løbende vil kunne ændres uden varsel.

Denne artikel tager udgangspunkt i december-2020

udgaven. Der kan forekomme kapacitets- /transaktionsbegrænsninger.

Power Automate licensiering

Overordnet er der 3 licenstyper + add-on:

  • ·Power Automate per bruger – giver dig mulighed for at afvikle Cloud Flows (workflow og forretningsprocesser) på tværs af forskellige applikationer. Flowet startes ud fra en bestemt handling (f.eks. modtagelse af en e-mail, tilføjelse af dokument m.m.), startes manuelt eller sceduleret.

  •  Power Automate med RPA-funktionalitet per bruger – udover Power Automate funktionerne kan der konfigureres kontorrobotter der kan emulere tastetryk på tværs af forskellige systemer, herunder ældre systemer (AS/400, NAV, AX, webløsninger m.m.), uden at der kodes eller foretages ændringer i jeres nuværende systemer. Du får desuden afgang til AI – Intelligent Automatisering.


  •  Power Automate per Flow – her betales for en enkelt robot / proces (uden RPA-funktionalitet).


  •  Tilkøb af uovervåget RPA-tilføjelse til Power Automate per brugerplan eller Power Automate per Flowplan. Se aktuelle priser Power Automate. Læs mere om Power Automate.

Power App licensering

Generelt skelnes der mellem en fuld Power App licens og de licenser der er tilknyttet hhv. forskellige Office 365 og Dynamics 365 licenser (O365/D365 læs om begrænsninger i licensguiden). Power App licensen giver mulighed for at

bruge Power Automate (uden Desktop delen) inden for Appéns funktionsområder.

Overordnet er der 2 typer til den fulde licens:

  •  Licens per bruger pr. App – adgang til Power App inden for 1 specifikt forretningsområde – mulighed for at tilgå 2 brugerdefinerede Apps tilknyttet 1 portal.
  • ·Licens per bruger med adgang til at tilgå et ubegrænset antal Power Apps.

Se aktuelle priser Power App.

Læs mere om Power app.

Power Virtual Agent licensiering

Træn/konfigurer din agent også kaldet ”bot” til at besvare typiske henvendelser fra dine kunder og webshopbesøgende m.m. Kan naturligvis også

anvendes til intern brug. En bot kan publiceres på forskellige platforme/kanaler.

Der købes 1 Power Virtual Agent per tenant (tenant er D365 Portalen tilknyttet et domæne).

Se aktuelle priser for Power Virtual Agents.

Læs mere om Power Virtual Agents.