ROI 2-6 måneder.
Det er naturligvis afgørende at processen er velegnet og at din organisation er klar. Medarbejdertilfredshed, fejlminimering og hurtig respons kan være mere afgørende.

ROI ved implementering af kontorrobot

Hvad kan du forvente af ROI ved implementering af kontorrobot? Investering i en kontorrobot har en kort tilbagebetalingstid. Processens ensartethed og antallet af transaktioner afgør om der går 2, 4 eller flere måneder. Inviter os på en uforpligtende kop kaffe, så vurderer vi hvor hurtigt din investering er tjent hjem.  

Når din virksomhed ønsker at anskaffe en RPA Software er et andet relevant spørgsmål, HVORFOR din virksomhed ønsker at automatisere processen.

  • Er det udelukkende for at spare dine medarbejderes tid så de kan bruge tiden på mere værdiskabende aktiviteter?
  • Er det for at sikre at en arbejdsgang altid udføres på den samme måde og at der ikke sker fejl?
  • Eller er det for at give en hurtig 24/7 respons til dine kunder?

HVORFOR der automatiseres og HVAD der først bør automatiseres er 2 vigtige spørgsmål når der implementeres Robotic Process Automation Software. De 2 spørgsmål vil være med til at skabe forståelse for implementeringen hos dine medarbejdere.

Læs om hvilke værktøjer der kan hjælpe din virksomhed.

Tilskudsmuligheder

De regionale væksthuse og Industriens Fond stiller løbende tilskudspuljer til rådighed. Det kan for eksempel være til digital forretningsudvikling.

RPA Danmark er godkendt som Digital Rådgiver hos erhvervshusene.

Kontakt os for at få den seneste opdatering