Chat with us, powered by LiveChat

ROI - Return on Investment

Hvilken tilbagebetalingstid kan du forvente af din investering

Hvor lang tid vil der typisk gå inden din investering af betalt tilbage?

Den gennemsnitlige ROI ligger mellem 3-6 måneder. Det er naturligvis afgørende at processen er velegnet og at din organisation er klar. Medarbejdertilfredshed, fejlminimering og hurtig reaktionstid over for jeres kunder kan også være en afgørende faktor.

ROI ved implementering af kontorrobot

Investering i en kontorrobot har en kort tilbagebetalingstid og en kort implementeringstid. Det er ikke svært at komme i gang og kræver ikke en lang analyseproces. Vi har fokus på den proces der skal automatiseres og konfigurerer robotten ud fra den måde i arbejder med jeres nuværende systemer. Processens ensartethed og antallet af transaktioner afgør om der går 3, 4 eller flere måneder.

Beregning= antal processer pr. kvartal x tidsforbrug x timepris. Beløbet kan i så sammenligne med prisen på at konfigurere og vedligeholde robotten.


Inviter os på en uforpligtende kop kaffe, så vurderer vi hvor hurtig din investering er tjent hjem.

SKAL VI TAGE EN UFORPLIGTENDE SNAK?

RPA Procesafklaring – Sådan hjælper vi din virksomhed igang

Når din virksomhed ønsker at anskaffe RPA Software, er et relevant spørgsmål, HVORFOR din virksomhed ønsker at automatisere processen.

  • Er det udelukkende for at spare dine medarbejderes tid så de kan bruge tiden på mere værdiskabende aktiviteter?
  • Er det for at sikre at en arbejdsgang altid udføres på den samme måde og at der ikke sker fejl?
  • Eller er det for at give en hurtig 24/7 respons til dine kunder?

HVORFOR der automatiseres og HVAD der først bør automatiseres er 2 vigtige spørgsmål når der implementeres Robotic Process Automation Software. De 2 spørgsmål vil være med til at skabe forståelse for implementeringen hos dine medarbejdere.

Læs om hvilke værktøjer der kan hjælpe din virksomhed.

Læs om erhvervshusenes aktuelle tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder via dit regionale erhvervshus

De regionale væksthuse og Industriens Fond stiller løbende tilskudspuljer til rådighed. Det kan for eksempel være til digital forretningsudvikling. RPA Danmark er godkendt som Digital Rådgiver hos erhvervshusene.

Læs mere om SMV PRO fra Erhvervshusene.