Udnyt styrken mellem Power Automate og Power Automate Desktop

Få frigivet tid i din hverdag med Power Automate

Du kender det sikkert. Du modtager en e-mail der sætter dig i gang med en masse manuelle opgaver. Typisk opgaver der er tidskrævende og ligner hinanden. Det kan være en forespørgsel fra en kunde, bestilling af en vare, oprettelse af en sag eller andre opgaver der modtages på baggrund en webformular der udfyldes på jeres hjemmeside.

Kunne det ikke være dejligt at udføre opgaven uden at røre en finger?

Få hjælp fra Power Automate til automatisk at igangsætte en arbejdsgang når du modtager en e-mail. Ud fra afsenderens e-mailadresse, emnelinjen eller indholdet i e-mailen kan vi hjælpe dig med at udtrække data fra e-mailen og efterfølgende igangsætte en eller flere aktiviteter.

Aktiviteterne kan f.eks. være:

  • at gemme e-mailen i en bestemt folder,
  • at oprette en folder på et bestemt drev, i OneDrive/SharePoint og gemme et vedhæftet dokument,
  • at oprette en eller flere sager i dit ERP-system, CRM-løsning eller andre web- og/eller desktop systemer,
  • at fremfinde en rapport eller faktura der skal sendes til en kunde,
  • at sende et produktblad.

Der er mange muligheder.

En af styrkerne i Microsoft Power Automate er at kombinere Power Automate med brugen af RPA/kontorrobotter. Indholdet i en e-mail eller et vedhæftet dokument, kan opsamles og indtastes i andre systemer. En kontorrobot også kaldet RPA-Software har den fordel, at softwaren kan konfigureres til at emulere tastetryk. Det vil sige, udføre de samme opgaver som en bruger sidder og taster i en af jeres nuværende systemer. Det giver mulighed for:

  • at få frigivet tid,
  • at igangsat proces hurtigere, f.eks. på det tidspunkt du modtager en e-mail,
  • og sikre en din arbejdsgang udføres på samme måde hver gang og uden fejl.

En kontorrobot kan automatisere opgaver i både nye og gamle desktop- og webløsninger. Gælder også 3. parts produkter.