Chat with us, powered by LiveChat

Kom godt i gang med din kontorrobot

Automatisér dine gentagne og ensartede processer. Opnå reducerede svartider til dine kunder, få frigivet tid til værdiskabende aktiviteter, og få en bedre kvalitet i dine processer.

Det behøver ikke være svært at komme i gang

Implementering af kontorrobotter er ikke et it projekt, der kræver et længerevarende analyseforløb. Vi kigger på, om de enkelte processer er egnede. Det vil sige at processen er ensartet og forudsigelig. Hvor ofte processen gennemføres, og hvor lang tid det tager at udføre processen. Herefter holder vi din investering op imod de fordele, som din virksomhed opnår. Typisk vil din investering være tjent hjem inden for 4-6 måneder.

Identificering

Identificeringsfasen foregår via workshops.

Vi starter med at kortlægge systemlandskabet, og hvordan samspillet er mellem de forskellige systemer.

Herefter udvælges og kortlægges de kritiske og tidskrævende manuelle arbejdsopgaver.

Vi er nu klar til at prioritere hvilke arbejdsprocesser der skal automatiseres i en fase 1.

Prioritering

Prioriteringen foretages ud fra flere kriterier:

 1. Processens egnethed – struktureret og regelbaseret.
 2. Værdi – antal transaktioner og samlet tidsbesparelse.
 3. Strategisk – hvor vigtigt er det at processens kvalitet sikres.

Ud fra disse kriterier vælges, hvilke arbejdsprocesser der skal detailbeskrives.

Procesbeskrivelse

Der udarbejdes en detailbeskrivelse af 2-3 processer. Detailbeskrivelsen indeholder:

 1. Overordnet beskrivelse,
 2. Proces diagram,
 3. Evt. video dokumentation
 4. Overordnet projektestimat.

Ud fra detailbeskrivelsen vælges, hvilket værktøj der med fordel kan anvendes under testforløbet (Proof-of-Concept).

Implementering

Implementeringsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte kunde og indeholder typisk:

 1. Etablering af adgang til jeres systemer,
 2. Sikre at alle systemmæssige krav opfyldes,
 3. Detailbeskrivelse af proces,
 4. Endelig godkendelse af proces og estimat,
 5. Konfiguration af kontorrobot,
 6. Test af funktionalitet sammen med kunden,
 7. Overvågning,
 8. Endelig godkendelse af leverance.

Der findes 2 typer af kontorrobotter – attended og unattended

Der er 2 typer af kontorobotter, en overvåget robot og en uovervåget robot.

Den overvågede robot afvikles på den enkelte medarbejders PC, og kan betragtes som en form for personlig assistent. Robotten kan blive igangsat manuelt eller automatisk, f.eks. når der modtages en e-mail, når en fil gemmes eller andet.

Den uovervågede robot udfører arbejdsopgaver på tværs af flere medarbejdere. Robotten kan starte på et bestemt tidspunkt eller ud fra en given handling.