Vi hjælper med at automatisere gentagne og rutineprægede arbejdsopgaver
resultatet er ensartede processer, hurtigere responstid og der frigives tid til værdiskabende aktiviteter inden for marketing, salg, kundeservice, leverance og økonomi.

Kom igang med RPA Kontorrobottere

Procesafklaring

Det at kom i gang med RPA kontorrobottere behøver ikke at være så svært.

Vi starter med at skabe awareness i organisationen.
HVORFOR ønsker I at automatisere arbejdsopgaverne og HVAD betyder det for medarbejderne. Det kan betyde at frigive tid til værdiskabende processer, sikre  at arbejdsopgaver udføres ensartede og fejlfrie eller give jeres kunder en hurtigere responstid. 

Når der er opnået accept, er i klar. Vi identificerer 3-5 arbejdsopgaver der potentielt kan automatiseres. Der udvælges 1-3 processer som detailbeskrives og vi er nu klar til at gennemføre et testforløb (Proof-of-Concept).

Læse mere nedenfor. 

Identificeringsfasen foregår via workshops. Vi starter med at kortlægge systemlandskabet og hvordan samspillet er mellem de forskellige systemer. Herefter udvælges og kortlægges de kritiske og tidskrævende manuelle arbejdsopgaver. Vi er nu klar til at prioritere hvilke arbejdsprocesser der skal automatiseres i en fase 1.

Læs om vores RPA Starter Kit der hjælper dig i gang i løbet af få dage.

Prioriteringen foretages ud fra flere kriterier:

  • Er processen egnet – struktureret og regelbaseret
  • Værdi – antal transaktioner og samlet tidsbesparelse
  • Strategisk – hvor vigtigt er det at processens kvalitet sikres.

Ud fra disse kriterier vælges der, hvilke arbejdsprocesser der skal detailbeskrives.

Du er nu klar til at Kom i gang med RPA Kontorrobottere.

Der udarbejdes en detailbeskrivelse af 2-3 processer. Detailbeskrivelsen indeholder en:

  • Overordnet beskrivelse
  • Proces diagram
  • Evt. video dokumentation.

Ud fra detailbeskrivelserne vælges der hvilket værktøj der med fordel kan anvendes under testforløbet (Proof-of-Concept).

Implementeringen tager udgangspunkt i et Proof-of-Concept forløb. Det betyder, at vi sammen med din virksomhed tester robotten i jeres miljø. Med en beskeden investering sikres, at den udvalgte proces er velegnet til at blive automatiseret og at den endelige investering har en kort tilbagebetalingstid.

Læs mere om Power Automate Desktop.

RPA

Hvad er RPA – Robotics Process Automation.

HVAD er RPA – Robotics Process Automation Software kan integrere enhver applikation via brugergrænsefladen eller via APIèt. RPA Softwaren automatiserer rutineprægede, ensartede og tidskrævende arbejdsgange. 

Vi ser på hvordan du manuelt udfører opgaven og konfigurerer softwaren til at emulere brugerens tastetryk og derved automatisk processen. Kontorrobotten kan startes ud fra en given handling, et tastetryk eller på et bestemt tidspunkt, for eksempel hver aften kl. 22.00.

Markedet for RPA-værktøjer vokser kraftigt, og der vil over de kommende år ske en konsolidering af værktøjerne. Der bliver stillet større og større krav til, at værktøjerne selv genererer dynamiske scripts og samarbejder med bestående teknologi. De 10 største aktører har i dag en markedsandel på ca. 70%.

RPA Danmark arbejder primært med UiPath og Power Automate Desktop fra Microsoft.