Digitaliser gentagne processer
resultatet er ensartede processer, hurtigere responstid og frigivelse af tid til værdiskabende og kundevendte aktiviteter inden for marketing, salg, kundeservice, leverance og økonomi.

Kom godt igang med RPA Kontorrobotter

RPA Procesafklaring – Sådan hjælper vi din virksomhed igang

At komme i gang med at afprøve din første RPA kontorrobot behøver ikke at være svært.

Awareness i organisationen

Vi starter med at skabe awareness i organisationen.
HVORFOR ønsker I at automatisere arbejdsopgaverne og HVAD betyder det for medarbejderne?
Det kan betyde at få frigivet tid til værdiskabende og kundevendte processer, sikre  at arbejdsopgaver udføres ensartede og fejlfrie, eller give jeres kunder en hurtigere responstid. 

Der er skabt forståelse og i er klar til at udvælge RPA processer

Når der er opnået accept fra de involverede medarbejdere/ledelse, er i klar. Vi identificerer 3-5 arbejdsopgaver der potentielt kan automatiseres. Der udvælges 1-3 processer som detailbeskrives og vi er nu klar til at gennemføre et testforløb (Proof-of-Concept).

Læse mere om aktuelle tilskudsordninger din virksomhed måske kan gøre brug af. 

Identificeringsfasen foregår via workshops. Vi starter med at kortlægge systemlandskabet og hvordan samspillet er mellem de forskellige systemer. Herefter udvælges og kortlægges de kritiske og tidskrævende manuelle arbejdsopgaver. Vi er nu klar til at prioritere hvilke arbejdsprocesser der skal automatiseres i en fase 1.

Prioriteringen foretages ud fra flere kriterier:

  • Er processen egnet – struktureret og regelbaseret
  • Værdi – antal transaktioner og samlet tidsbesparelse
  • Strategisk – hvor vigtigt er det at processens kvalitet sikres.

Ud fra disse kriterier vælges der, hvilke arbejdsprocesser der skal detailbeskrives.

Der udarbejdes en detailbeskrivelse af 2-3 processer. Detailbeskrivelsen indeholder en:

  • Overordnet beskrivelse
  • Proces diagram
  • Evt. video dokumentation.

Ud fra detailbeskrivelserne vælges der hvilket værktøj der med fordel kan anvendes under testforløbet (Proof-of-Concept).

Kom i gang med RPA Kontorrobotter – implementeringen tager udgangspunkt i et Proof-of-Concept forløb. Det betyder, at vi sammen med din virksomhed tester robotten i jeres miljø. Med en beskeden investering sikres, at den udvalgte proces er velegnet til at blive automatiseret og at den endelige investering har en kort tilbagebetalingstid.

Læs om vores RPA Starter Kit.

RPA

Hvad er RPA – Robotics Process Automation.

Du er altid velkommen til at ringe til mig så vi kan få en snak om Kom i gang med RPA Kontorrobotter – tlf. 3168 1301.

Kom i gang med RPA Kontorrobotter